Archief

Tentoonstelling R. Schwartzenberg

Vernissage 15.01.2017 15:00 u

Kopermolen,  v Clermontpln 11, Vaals

Na zijn opleiding aan de Kunstnijverheidsschool vervolgde Richard Schwartzenberg zijn studies aan de Jan van Eijck Academie en de Academie voor Cultureel Esthetische Vormgeving te Maastricht. Hij was 35 jaar werkzaam als docent aan de pedagogische Academie te Echt en de Maastrichtse Academie voor Beeldende Kunsten.

Als schilder is hij geboeid door het Franse en Italiaanse (Toscaanse) landschap met de daarin geïntegreerde architectuur. Bijzondere studies wijdde hij aan de Egyptische oudheid en bouwde een maquette van het bekendste tempelcomplex Karnac.

Verder speelt het menselijk lichaam met zijn vele plastische mogelijkheden een rol in zijn werk.

Tentoonstelling van 15.01.2017 t/m 19.02.2017.

Vrije entree voor vernissage en tentoonstelling.

Openingstijden van de Kopermolen: dinsdags t/m zondags van 11:00 u tot 17:00 u

Ausstellung R. Schwartzenberg
Vernissage: 15-01-2017, 15 Uhr
 Kopermolen, v. Clermontplein 11, Vaals

Nach seiner Ausbildung an der Kunstgewerbeschule studierte Richard Schwartzenberg an der Jan-van-Eyck-Akademie und der Akademie für kulturelles und ästhetisches Design in Maastricht. Er war 35 Jahre lang als Dozent an der pädagogischen Akademie in Echt und an der Maastrichter Akademie für bildende Kunst tätig.

Als Maler inspirieren ihn französische und italienische Landschaften wie die Toskana mit der darin integrierten Architektur. Er forschte auch über das Alte Ägypten und baute ein Modell des bekannten Tempelkomplexes Karnac.

Außerdem spielt der menschliche Körper mit seinen vielen plastischen Möglichkeiten in seinem Werk eine Rolle.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

Tentoonstelling Benno Werth 1929-2015

Vernissage 4 december 2016, 15.00 uur

De Kopermolen, von Clermontplein 11, Vaals

 

Schilderijen --  sculpturen -- tekeningen

 

Benno Werth schiep in zijn meer dan 60-jarige kunstenaarsbestaan een omvangrijk oeuvre. Dit omvat niet alleen grafiek, schilderijen en beeldhouwwerk, maar ook de vormgeving van steden, kerken en andere gebouwen. Het bijzondere is dat hij vrijwel alleen uniek werk gemaakt heeft. Dit geldt niet alleen voor zijn schilderijen, maar in het bijzonder ook voor zijn grafiek. Alleen een paar etsen zijn in oplage gedrukt. Meestal werkte hij met potlood op papier of met gemengde technieken, zoals bij voorbeeld met krijt en inkt. Maar hij maakte ook aquarellen.

Benno Werth ontwikkelde een uitzonderlijke techniek om brons te gieten: het zg. 'subtractieve-vorm-en-gietprocédé'. Deze unieke methode maakt het mogelijk om uiterst complexe sculpturen van brons, ijzer en aluminium te gieten. Ze onderscheiden zich vooral doordat de fijnste en veelzijdige binnenruimten gegoten kunnen worden, hetgeen met eerdere giettechnieken niet mogelijk was.

Benno Werth was een buitengewone kunstenaar. Zijn werk ontstond in zijn hoofd. Alsof uit het niets zette hij zijn gedachten om in unieke sculpturen die bruisen van fantasie, waardoor de beschouwer zich onmiddellijk gefascineerd voelt. Niet alleen met zijn beeldhouwwerk, maar ook met zijn schilderijen zorgt hij ervoor dat de toeschouwer zich open stelt voor zijn kunst, gefascineerd raakt en enthousiast wordt.

Het doel van Benno Werth bij het schilderen was om het wezen van de werking van kleur op het spoor te komen. Hij plaatste abstracte werelden op het doek en liet de kleuren vibreren en in alle nuances werken. Hij experimenteerde met tegenstellingen, maakte contrasten en liet dieptewerking in de vlakken ontstaan. Nu eens herkent men in de kleurenwereld  figuren en vrouwelijke vormen, dan weer ziet men een associatie met landschappen. Naast zijn abstracte, geschilderde composities vertoont Benno Werth in zijn tekeningen de neiging tot een meer figuratieve voorstelling, waarbij het dikwijls om het thema van de vrouwelijke figuur gaat. Maar ook dan maakte hij haar nogal abstract en tekende hij met vaste hand het wezenlijke van de gefragmenteerde aanduidingen van haar lichaam.

Zelfs degenen die al sinds jaren tentoonstellingen van Bemmo Werth bezocht hebben, zullen bij elke tentoonstelling van zijn werk weer iets nieuws ontdekken. Zijn werk verrast altijd weer, toont altijd weer nieuwe inzichten en getuigt van het unieke van zijn artiestieke prestatie. Ook nu Benno Werth niet meer rechtstreeks in contact kan treden met het publiek, blijft de kern van de zeggingskracht in zijn werk ook in de toekomst zichtbaar: het zoeken en vinden van de dialoog met de toeschouwer en zijn door en door menselijke en positieve levensinstelling.

 

Bron Andreas Beumers MA, kunsthistoricus

 

Tentoonstelling: 4-12-2016 t/m 8-01-2017

Entree gratis

Tel: 043-3064668Ausstellung Benno Werth    1929—2015

4-12-2016 t/m 8-1-2017

Vernissage 4-12-2016  15.00 Uhr

De Kopermolen, von Clermontplein 11, Vaals

Malerei -- Skulptur --Zeichnung

In seiner über 60-jährigen künstlerischen Tätigkeit schuf Benno Werth ein umfangreiches Werk, das neben Grafik, Malerei und Bildhauerei auch Stadt-, Kirchen- und Gebäudegestaltung umfasst. Das Besondere dabei war, dass Benno Werth mit ganz wenigen Ausnahmen nur Unikatarbeiten schuf. Dies gilt sowohl für die Malerei als auch insbesondere für die Grafik. Es gibt nur wenige Radierungen in Auflage. Zumeist wurden die Arbeiten auf Papier in Graphit oder Mischtechniken aus beispielsweise Kreide und Tusche, aber auch in Aquarelltechnik erstellt und waren damit immer einzigartig. Dies setzte sich auch in seinem bildhauerischen Werk fort. In den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelte Benno Werth das Substraktiv-Form-und-Guss-Verfahren, mit dem er sich in der Kunstwelt ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen hat. Dieses einzigartige Gussverfahren erlaubte die Erstellung äußerst komplexer Skulpturen in Bronze, Eisen und Aluminium, die sich insbesondere dadurch auszeichneten, dass sogar komplizierte Hinterschneidungen und damit vielschichtige, feingliedrige Innenräume gegossen werden konnten, die mit den bis dahin üblichen Gussverfahren nicht zu realisieren waren. Allerdings wurde der Furanharz im dafür verwendeten, mit Furanharz getränkten Quarzsand beim Gussvorgang verbrannt, so dass jeweils immer nur eine Arbeit damit erstellt werden konnte. Daher sind alle Skulpturen von Benno Werth, bis auf einige spätere Nachgüsse figurativer Kleinplastiken, die keine Hinterschneidungen hatten, auch immer Unikate.
Benno Werth war ein außergewöhnlicher Künstler. Wie bei kaum einem Anderen entstanden seine Arbeiten ausschließlich in seinem Kopf. Aus dem Nichts heraus setzte er sie um und verwandelte seine Gedanken in einzigartige Skulpturen, die von Einfallsreichtum sprudeln und von denen sich die Betrachter sofort in den Bann gezogen fühlen. Der Dialog seiner Arbeiten mit dem Publikum stand für ihn immer an erster Stelle und war seine Inspiration in seinem langen künstlerischen Schaffen. Aber nicht nur mit seinem bildhauerischen Werk, sondern ebenso mit seiner Malerei faszinierte und begeisterte er die Betrachter und schafft, dass sie sich seiner Kunst öffnen.

In der Malerei war Benno Werths Ziel, dem Wesen und der Wirkung von Farbe auf die Spur zu kommen. Benno Werth setzt abstrakte Welten auf die Leinwand, lässt Farbe vibrieren und nuancenreich wirken. Er experimentierte mit Gegensätzen, schuf Kontraste und ließ in der Fläche Tiefenraumwirkungen entstehen. Bisweilen sind in den Farbwelten Figuren und weibliche Formen erkennbar, bisweilen lassen sich hier auch Landschaften assoziieren. Neben seinen abstrakten Gemäldekompositionen tendierte Benno Werth im Bereich der Zeichnung noch stärker zum Gegenständlichen, häufig zur Thematik der weiblichen Figur. Aber dennoch abstrahierte er auch hier und zeichnete mit sicherer Hand das Wesentliche fragmentierter Körperandeutungen.

Selbst diejenigen Besucher, die seit Jahren Ausstellungen von Benno Werth gesehen haben, werden bei jeder Ausstellung seiner Arbeiten wieder Neues entdecken. Seine Arbeiten überraschen immer wieder, zeigen immer neue Einblicke und zeugen von der Einzigartigkeit seiner künstlerischen Leistung. Auch wenn Benno Werth nicht mehr direkt mit dem Publikum in Kontakt treten kann, bleibt die Grundaussage in seinen Werken auch zukünftig sichtbar: das Suchen und Finden des Dialoges mit den Betrachtern und seine durch und durch menschliche und positive Lebenseinstellung.

 

                                                                                                           Andreas Beumers M.A., Kunsthistoriker

 

Ausstellung 4-12-2016 bis zum 8-1-2017

Der Eintritt ist frei.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

Tentoonstelling fam. Pasch
Vernissage 23-10-2016, 15.00 uur
De Kopermolen, v. Clermontplein 11, Vaals

Drie generaties Pasch

Vier kunstenaars, drie generaties, één familie

Beeldhouwkunst, schilderijen en fotografie -- gemaakt door drie generaties kunstenaars -- zijn op deze tentoonstelling van 23 oktober tot 27 november te zien. Getoond worden: bronzen beelden en tekeningen van Clemens Pasch senior (1910--1985), plastisch werk van Christoph Pasch (1952), landschapsfotografie van Norbert Pasch (1959) en olieverfschilderijen en fotografie van Clemens Pasch junior (1984). Het aantrekkelijke van deze tentoonstelling is in de grote afwisseling in het getoonde werk.

Clemens Pasch senior studeerde in Düsseldorf, Krefeld en München. Hij behoort tot de bekendste Rijnlandse kunstenaars van na de oorlog. De menselijke vorm en het innerlijk zijn het centrale thema van zijn werk. Zijn meesterlijke beeldhouwwerken hebben tot op heden nog niets van hun actualiteit verloren.

Hetzelfde geldt voor Clemens Pasch junior, die in Karlsruhe studeerde. Zijn bijzondere naakten en portretten zijn gefocust op de relatie van de schilder tot zijn model -- die dikwijls goede vrienden zijn. Ook in zijn foto's legt hij de spontane menselijke interactie vast.

De grote landschapsfoto's van Norbert Pasch nodigen uit om rustig naar te kijken. De beschouwer wordt ontvankelijk gemaakt om zijn of haar steeds veranderende omgeving waar te nemen. De focus wordt op het bijzondere van het moment gericht.

Christoph Pasch, tenslotte, heeft een eigen bronsgieterij aan de Nederrijn. Hier heeft hij het werk van beroemde Europese kunstenaars in brons gegoten. Ook is hij zelf als beeldhouwer werkzaam. Zijn sculpturen zijn niet alleen figuurlijk, maar ook abstract. Ze kenmerken zich door hun bijzondere vrolijkheid en charme.

Tentoonstelling 23-10-2016 t/m 27-11-2016
Vrije entree voor vernissage en tentoonstelling

Tel: 043-3064668

 

Ausstellung Familie Pasch
Vernissage 23-10-2016, 15.00 Uhr
De Kopermolen, v. Clermontplein 11, Vaals

Vier Künstler, drei Generationen, eine Familie

Bildhauerei, Malerei und Fotografie -- dargestellt in drei Generationen künstlerischen Schaffens -- werden in dieser Ausstellung  vom 23.Oktober bis zum 27.November 2016 zu sehen sein.

Gezeigt werden Bronzestatuen  und Zeichnungen von Clemens Pasch sen. (1910--1985), plastische Werke von Christoph Pasch (geb.1952), Landschaftsfotografie von Norbert Pasch (geb.1959), sowie Ölmalerei und Fotografie von Clemens Pasch jun. (geb.1984). Der Reiz dieser Ausstellung liegt in der abwechslungsreichen Verschiedenartigkeit der Arbeiten.

Clemens Pasch sen. studierte in Düsseldorf, Krefeld und München Kunst und gehört bis heute zu den namhaften rheinischen Künstlern der Nachkriegszeit. Die Gestalt und das Wesen des Menschen sind das zentrale Thema seines Schaffens. Seine  Meisterwerke der plastischen Bildhauerei haben bis heute nichts von ihrer Aktualität verloren.

Ähnlich  Clemens Pasch jun., der in Karlsruhe Kunst studierte. Seine außergewöhnlichen Akte und Portraits legen den Fokus auf  die  Beziehung und Verbindung des Malers zum Modell -- häufig gute Freunde. Auch in seinen Fotografien hält er spontane zwischenmenschliche Interaktionen fest.

Die großformatigen Landschaftsaufnahmen von Norbert Pasch laden zum Verweilen ein. Sie sensibilisieren den Betrachter, die ständigen Veränderungen seiner Umgebung zu erkennen. Der Fokus wird auf das Besondere des Augenblicks gerichtet.   

Christoph Pasch betreibt seit 1981 am Niederrhein eine eigene Bronzegießerei, in der er Arbeiten namhafter europäischer Künstler in Bronze gegossen hat. Darüber hinaus ist auch er als Bildhauer tätig. Sein Werk umfasst neben figürlichen auch abstrakte Arbeiten, die sich durch besonderen Esprit und Charme auszeichnen.

Ausstellung 23-10-2016 bis zum 27-11-2016
Der Eintritt zu Vernissage und Ausstellung ist frei.

Tel: +31 43 3604668
www.dekopermolenvaals.nl

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Tentoonstelling „compARTibel“

Vernissage 11.09.2016 15:00 uur.

Kopermolen,  v Clermontplein 11, Vaals

Kopfüber unter die Haut

De kunstgroep „compARTibel“ werd in mei 2015 opgericht en bestaat uit vijf beeldende kunstenaressen uit Aken, te weten Dagmar vom Grafen-Connolly, Ingeborg Lehnertz Schröter, Nicole Röhlen, Sabine Schallenberg und Katrin Wolfarth. Onder de titel „Kopfüber unter die Haut“ wordt in de Kopermolen een selectie van hun werk tentoongesteld:  schilderijen, grafisch werk, mixed media and objecten.

Dagmar vom Grafen-Connolly

Zij roept indrukken, ervaringen en details weer tot leven in haar werk. Ook speelt zij met toevalligheden die door het technisch proces ontstaan,  trekt wat samenhangt uit elkaar en voegt dit weer bijeen. Zij reduceert en plaatst accenten totdat het samenspel uit lijnen, vlakken, kleuren, ruimte en bewegingen een nieuwe constructie  creëert.

Ingeborg Lehnertz Schröter

Zij heeft zich in de (het maken van) ikonen verdiept.  Op de tentoonstelling gaat zij dieper in op de techniek die tijdrovende is en om discipline vraagt. Zo gaat het om het opbrengen van verschillende lagen verf, wachten, denken, mediteren, het werken 'van donker naar licht'. Zij wil in het bijzonder door tegenstellingen van 'klassieke heiligen' en de moderne ikonen van onze tijd (zoals de zangeres Madonna, Merkel, Obama, David Bowie?) de ironie van de tegenovergestelde werelden overbrengen.

Nicole Röhlen

Tegenwoordig werkt zij in een abstrakte schilderstijl waarin ze „street-art“ elementen en mixed media vermengt. Wat de onderwerpen betreft, laat zij zich graag door haar omgeving en aktuele gebeurtenissen beïnvloeden. De meeste onderwerpen onstaan pas tijdens het schilderen zelf. Zij verklaart haar onderwerpen graag vanuit haar omgeving en wat zij beleefd heeft, ze te bediscussiëren, om ze daarna in haar schilderijen te verwezenlijken.

Sabine Schallenberg

Zij maakt voornamelijk plastisch werk dat opgebouwd is uit gevonden voorwerpen of gewone objecten uit het dagelijks leven. In hun nieuwe samenstelling roepen zij een nieuwe waarde op. Daarbij worden materialen gebruikt die op zich tegenstrijdig lijken, zoals papier en draad, of wel  metaal, maar die in staat zijn om een spannende, soms zelfs symbiotische relatie aan te gaan.

Katrin Wolfarth

In principe beschouwt zij haar werk als informeel. Het scheppingsproces op zich is vooral  een van de belangrijkste thema's.  Steeds terugkerende elementen van haar schilderijen  zijn: het schilderachtige / tekenachtige gebaar, het fragmentarische, de aanduiding  van het figuratieve en het schrift of ook verbeteringen in de tekst (palimpsesten).  Zij speelt met vormen, kleuren, vlakken en lijnen die in het kader passen van tegenstellingen, tegenspraken en ruimte zonder betekenis. Opbouwen, weghalen, belegeren, vluchtend uit het figuratieve naar een abstracte werkelijkheid. Dit proces van het schilderen begint van buiten, het schilderij ontstaat van binnen. Zij wordt spelenderwijs tegelijk medespeler en tegenspeler.

Tentoonstelling van 11.09.2016 t/m 16.10.2016

Vrije entree voor vernissage en tentoonstelling.

Ausstellung „compARTibel“

Vernissage 11-09-2016 15.00 u

Kopermolen, v Clermontplein 11, Vaals

Kopfüber unter die Haut

Unter diesem Titel lädt die Aachener Künstlerinnengruppe compARTibel zu einer anleitungsfreien und selbständigen Expedition durch verschiedenste Landschaften innerer und äußerer Denkansätze, durch unterbewusste Binnenstrukturen und traumtänzerische Gegenwelten ein.

„compARTibel“ wurde im März 2015 von den fünf bildenden Künstlerinnen Dagmar vom Grafen-Connolly, Ingeborg Lehnertz Schröter, Nicole Röhlen, Sabine Schallenberg und Katrin Wolfarth gegründet. In der gemeinsam geplanten Ausstellung „Kopfüber unter die Haut“ in der Kopermolen zeigt die Gruppe repräsentative Arbeitsschwerpunkte aus den Bereichen Malerei, Druckgrafik, Mixed Media und Objektkunst.

Dagmar vom Grafen-Connolly

In meinen Arbeiten mache ich mir gewonnene Sinneseindrücke und Erfahrungen wieder verfügbar, entdecke Details neu, spiele mit den Zufällen, die sich durch die technischen Prozesse ergeben, reiße Zusammenhängendes auseinander und füge es neu zusammen, verdichte und zerstreue, reduziere und setze Akzente...bis das Zusammen-Spiel aus Linien, Flächen, Farben, Räumen und Bewegungen ein neues Gefüge ergeben. 

Ingeborg Lehnertz Schröter

Ich habe mich jetzt in meine Ikonen(-produktion) vertieft und werde zur Ausstellung diese langwierige, disziplinierende Technik (mehrmals Farbaufträge, Warten, Denken, Meditieren, vom "Dunklen zum Licht"), vertiefen, bzw. durch Gegenüberstellung von "klassischen Heiligen" und  den modernen Ikonen unserer Zeit  (Sängerin Madonna , Merkel, Obama, David Bowie ??)  in die Ironisierung der Gegenwelten übertragen.

Nicole Röhlen

Momentan male und arbeitete ich meinem Atelier in einer Maltechnik von abstrakter Malerei, mit einer Durchmischung von Streetartelementen und Mixed Media. Bei den Bildmotiven lasse ich mich gerne von meiner Umgebung und dem heutigen Zeitereignissen beeinflussen. Die meisten Bildmotive entstehen erst beim Malen. Ich liebe es sich mit Themen aus meiner Umgebung und dem Erlebten auseinander zu setzen, sie zu diskutieren, um sie dann in meinen Bildern zu verwirklichen. Die meisten Bilder sind selbsterklärend und brauchen keine zusätzliche Dokumentation.

 Sabine Schallenberg

Zu meiner Kunst: Schwerpunkt Plastische Arbeiten. Fundstücke oder Alltagsgegen-stände bilden oft die Grundlage meiner Arbeiten, die in ungewohnter Zusammenstellung einen neuen Wert erfahren. Dabei finden gegensätzlich scheinende Materialien wie Papier und Draht bzw. Metall Verwendung, die eine spannende, mitunter symbiotische Beziehung einzugehen vermögen.

 Katrin Wolfarth

In meiner künstlerischen Arbeit, die ich grundsätzlich als informell bezeichne, ist vor allem das Prozesshafte an sich eines der Hauptthemen. Die malerisch-zeichnerische Geste, Fragmentarisches, Andeutung von Figurativem und Schrift, Palimpsest, sind wiederkehrende Elemente meiner Bilder. Ich spiele mit Formen, Farben, Flächen, Linien. Mit Gegensätzen, Gegenschriften, Bedeutungsfreiem Raum gebend. Aufbauen, wegnehmen, belagern, flüchtend aus der gegenständlichen in eine abstrakte Wirklichkeit. Der Bildprozess beginnt von außen, das Bild entsteht von innen. Ich erspiele es mir, werde Mit- und Gegenspieler.

 Ausstellung von 11.09.2016 – 16.10.2016

Der Eintritt zu Vernissage und Ausstellung sind frei.
Öffnungszeiten der Kopermolen: dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Expositie Eugenie Bongs-Beer

24.07.2016 tot 04.09.2016
Vernissage 24-07-2016 , 15:00 uur
Kopermolen, von Clermontplein 11, Vaals

 

De in Aken wonende kunstenares Eugenie Bongs-Beer genoot haar opleiding in de beeldhouwkunst aan de Hochschule für Künste in Berlijn en de Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf, o. a. bij de bekende kunstenaar Joseph Beuys. Naast beeldhouwwerk maakt zij ook schilderijen met olieverf op papier of metaal en kunstwerken waarin zij gaas en kleurstoffen op papier, linnen en metaal verwerkt. De kleuren maakt zij zelf door pigmenten van steen en aarde tot poeder te wrijven. De linnen doeken worden met albast, marmerpoeder, kalk, lei en speksteen beschilderd. Deze rustige, nooit opdringerige natuurkleuren zijn altijd fascinerend.

"Eugenie Bongs-Beer heeft steeds weer het contact met het theater gezocht. Haar werk, dat gewijd is aan het toneel en opera's, is in theaters tentoongesteld. Haar werk is absoluut persoonlijk en lijkt daarom nooit op fotografie en film: het gaat steeds om bijzondere ervaringen. Daarom is haar werk 'rustig' en vraagt om rustige waargenomen te worden. Het ziet er niet als machinaal gemaakt uit, maar als handwerk: het nodigt uit tot een rechtstreekse dialoog. Hier -- op het kunstzinnige gebied zelf -- beweegt Eugenie Bongs-Beer zich in een sfeer die haar leraar Joseph Beuys heeft geschapen:  op zoek naar de materie van de aarde, de 'oermoeders', haar naaktheid, haar sluiers en geheimen", aldus Wolfgang Becker in zijn typering van het werk van Eugenie Bongs-Beer.

 

Entree gratis


Ausstellung Eugenie Bongs-Beer

24.07.2016 tot 04.09.2016
Vernissage: Sonntag, 24-07-2016 , 15 Uhr
De Kopermolen, von Clermontplein 11, Vaals

 Eugenie Bongs-Beer

geboren in Solbad Hall / Tirol,

aufgewachsen in Wesel am Niederrhein.

Eugenie Bongs-Beer ist verheiratet und hat drei Kinder. Sie lebt und arbeitet seit 1978 in Aachen.

Studium der Bildhauerei an der Hochschule für Bildende Künste Berlin und an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf bei Professor Beate Schiff, Professor Karl Bobek und Professor Joseph Beuys.

Studium der Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf und am Kunstwissenschaftlichen Institut der Universität Köln.

Künstlerische Arbeit im Bereich der Plastik

Malerei mit Ölfarbe auf Papier und Metall

Malerei auf Papier, Leinwand und Metall mit Gaze, Stein-, Erd- und Farbpigmenten;

Zu den Bildern von Eugenie Bongs-Beer

Aus selbst geriebenen Farbpigmenten aus zusammengetragenen Mineralien und mit Gaze erschafft Eugenie Bongs-Beer Bilder, die zu schweben scheinen in ihrer Leichtigkeit und Transparenz. Leinwände werden mit Alabaster, Marmorstaub und Steinkreide, Schiefer und Speckstein bemalt, immer sind diese Naturfarben faszinierend in ihrer stillen, unaufdringlichen Art.
"Eugenie Bongs-Beer hat immer wieder die Nähe zum Theater gesucht: in Theatern ausgestellt, Schauspielen und Opern Arbeiten gewidmet. Durchaus einseitig zeigt ihre Arbeit nie die Nähe zu Fotografie und Film, sondern zum unvermittelten Erlebnis. Folgerichtig ist ihre Arbeit "leise" und fordert eine ruhige Wahrnehmung. Sie erscheint nicht als Werk einer Maschine, sondern als das der Hände und lädt zu einem direkten Dialog ein. Hier, in den Gründen des künstlerischen Selbst, bewegt sich Eugenie Bongs-Beer in einer Sphäre, die ihr Lehrer Joseph Beuys geschaffen hat: auf der Suche nach den Stoffen der Erde, den "Müttern", ihrer Nacktheit, ihren Schleiern, ihren Geheimnissen."

(Wolfgang Becker)

Der Eintritt zu Vernissage und Ausstellung ist frei.
Öffnungszeiten der Kopermolen: dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Expositie Al Hellebrand
19 juni 2016 t/m 17 juli 2016
Vernissage: zondag, 19 juni, 15.00 uur.
De Kopermolen, von Clermontplein 11, Vaals

De Vaalsenaar Al Hellebrand studeerde in 1956 af aan de Kunstacademie Maastricht. Hij was 38 jaar grafisch vormgever in Aken en maakte naam als beeldend kunstenaar in de disciplines: graphic design, schilderen en portretteren.
In 1977 werden de mappen "Zwerven door Vaals" en "Aachener Retrospektive" uitgegeven. In 1986 volgde het boek "322 m" over Vaals en omgeving en in 1991 verscheen "Land zonder Grenzen". Al Hellebrand exposeerde in de regio, Frankrijk, België en Duitsland. In 2000 kreeg hij van het Bundesambt Berlin opdracht tot het ontwerpen van een  gedenkmunt voor de Aachener Dom.
Voor de gemeente Vaals ontwierp hij in 2011 de inmiddels bekende komborden.
In 2015 verscheen een nieuwe map met 30 prenten met als titel: "vergeten, verdwenen, verleden en verborgen", schilderachtige brushtekeningen die de "visuele chroniqueur" in zijn gedetailleerde stijl als laatste werk ziet in zijn geliefde Vaals.
Verkrijgbaar bij Drukkerij/Uitgeverij Thoma. Kerkstraat 33 Vaals (op bestelling).

Vernissage en e
xpositie zijn gratis toegankelijk.

Openingstijden van de Kopermolen: dinsdag t/m zondag, 11.00 uur – 17.00 uur.

Tel: 0433064668

Ausstellung Al Hellebrand
19.06. bis 17.07.2016
Vernissage: Sonntag, 19.06., 15 Uhr
De Kopermolen, von Clermontplein 11, Vaals

Der in Vaals geborene und aufgewachsene Al Hellebrand studierte an der Kunstakademie Maastricht, wo er 1956 seinen Abschluss machte. 38 Jahre lang arbeitete er als Grafiker beim Pharmakonzern Grünenthal in Aachen und machte sich darüber hinaus als Grafiker, Maler und Porträtzeichner einen Namen. 1977 erschienen seine Mappen „Zwerven door Vaals“ und "Aachener Retrospektive". 1986 folgte das Buch „322 m“ über Vaals und Umgebung und 1991 erschien „Land ohne Grenzen“. Portraits, Malereien und Zeichnungen wurden in der Region, Frankreich, Belgien und Deutschland ausgestellt. Im Jahr 2000 erhielt Al Hellebrand vom Bundesamt Berlin den Auftrag zur Gestaltung einer Gedenkmünze für den Aachener Dom.

2015 schließlich erschien eine neue Mappe mit 30 Drucken unter dem Titel „vergeten, verdwenen, verleden en verborgen", gemäldeartige Brushzeichnungen, die der „visuelle Chronist“ in seinem detailreichen Stil als letztes Werk über sein geliebtes Vaals angefertigt hat.

Der Eintritt zu Vernissage und Ausstellung ist frei.

Öffnungszeiten der Kopermolen: dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr

Tel: 0031433064668

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Expositie: Reizen in Europa zoals het vroeger ging

9 tot 14 juni 2016 in Vaals

Vernissage 9 juni 18.00 uur

De Kopermolen, von Clermontplein 11, Vaals

 Elk jaar organiseert Cercle Pegase, de Franse autoclub voor Vrienden van Amilcars en Gelijksoortige Sportwagens, een rally voor deze auto's, die dit jaar in Nederland, Duitsland en België gereden wordt. Het Drielandenpunt in Vaals fungeert als startpunt en finish.

Gedurende deze internationale Meeting zal van 9 t/m 14 juni in de Kopermolen een speciale fototentoonstelling, getiteld 'De Vrouwen van de Tweeduizend Kilometer', te zien zijn.

Tine Baanders (grafica, 1890--1971) en haar vriendin Teun Timmer (schilderes, 1895--1976) ondernamen in de jaren 20 van de vorige eeuw vele reizen in hun kleine Amilcar. Zij doorkruisten heel Europa tussen Bergen in Noorwegen en Brindisi in Apulië (Zuid-Italië) en maakten unieke foto's van hun reizen en hun auto's, waar zij zichtbaar trots op waren. Maar ze vonden het ook heerlijk om zich als dames te kleden -- op reis in open auto's in landen ver weg.

"Le donne dei duemila chilometri" : een uniek beeldverhaal, dat voor het eerst in Vaals te zien is!

Entree expositie  en vernissage gratis
Tel: 043-3064668
www.dekopermolenvaals.nl

 

Ausstellung: Reisen in Europa wie früher
vom 09. Bis zum 12. Juni 2016

De Kopermolen, von Clermontplein 11, Vaals

Jedes Jahr organisiert Cercle Pegase, der französische Autoclub für Liebhaber von Amilcars eine Rally für diese Autos. Dieses Jahr wird die Rally in den Niederlanden, Deutschland und Belgien gefahren. Der Dreiländerpunkt in Vaals ist Start- und Zielpunkt .

Während dieses internationalen Meetings wird vom 09. bis einschließlich 14. Juni in der Kopermolen eine spezielle Photoausstellung mit dem Titel „Die Frauen der zweitausend Kilometer“ gezeigt.

Tine Baanders (1890-1971) und ihre Freundin Teun Timmer (1895-1976) unternahmen in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts in ihrem kleinen Amilcar  viele Reisen. Sie durchkreuzten ganz Europa zwischen Bergen in Norwegen und Brindisi in Apulien und machten von ihren Reisen einmalige Photos, von ihren Autos, auf die sie sichtbar stolz waren, aber auch von den Möglichkeiten, sich als Damen - auf Reisen im offenen Auto und über solche Entfernungen - zu kleiden.

"Le donne dei duemila chilometri" : eine einzigartige Bildgeschichte, die  in Vaals gezeigt wird.

Der Eintritt zu Ausstellung ist frei.
Tel: +31 43 3064668
www.dekopermolenvaals.nl/

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

Expositie Hedi Frankenne, impressies in kleur en licht.
24 april 2016 – 29 mei 2016
vernissage 24 april  15.00 uur
De Kopermolen, von Clermontplein 11, Vaals

Van 24 april tot 29 mei 2016 stelt Hedi Frankenne haar werk in de Kopermolen in Vaals ten toon. Al in haar jeugd was ze bezig met kunst. Vanwege haar werkzaamheden in het bedrijfsleven kwam zij niet toe aan een verdere kunstzinnige ontplooiing. Nadat zij zich in 1996 had teruggetrokken uit de directie van haar bedrijf, kon zij zich intensief aan het schilderen wijden.

Hedi Frankenne houdt zich in haar werk nadrukkelijk bezig met kleur en vorm, met rust en dynamiek en met geest en materie. Hieruit ontstond intuïtief een grote serie van abstracte en figuratieve schilderijen van engelen. Zij experimenteert graag en probeert steeds nieuwe wegen in te slaan. De meest recente werken zijn expressief. Deze expressiviteit spat als het ware van de doeken af.

Op de tentoonstelling zijn aquarellen, olieverf- en acrylschilderijen uit verschillende fasen in haar carrière als kunstenares te zien.

Entree expositie en vernissage gratis
Tel: 043-3064668 Ausstellung Hedi Frankenne, Impressionen in Farbe und Licht
24.04.16 bis 29.05.16
Vernissage: Sonntag, 2
4.04.16, 15 Uhr
De Kopermolen, von Clermontplein 11, Vaals

Vom 24.04. bis 29.05.2016 stellt Hedi Frankenne in der Kopermolen in Vaals ihre Werke aus. Schon in jungen Jahren beschäftigte sie sich mit Kunst. Durch das Berufsleben schlummerte die künstlerische Entfaltung zu Gunsten der unternehmerischen. Nach ihrem Rückzug aus der Geschäftsleitung widmete sie sich seit 1996 verstärkt der Malerei.

In ihren künstlerischen Arbeiten setzt Hedi Frankenne sich auseinander mit Farben und Formen, mit Ruhe und Dynamik, mit Geist und Materie. Daraus entstand intuitiv eine große Serie Engelbilder, abstrakt und figurativ. Sie experimentiert gerne, versucht neue Wege zu gehen. Die neuesten Arbeiten entstanden mit expressiven Elementen, die sich eindrücklich auf der Leinwand manifestieren.

Die Ausstellung beinhaltet  Aquarelle, Öl - und Acrylbilder aus verschiedenen Schaffensphasen.

Der Eintritt zu Vernissage und Ausstellung ist frei.
Tel: +31 43 3064668

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Expositie Gerd Lebjedzinski uit Vaals
13 maart -- 17 april  2016
vernissage zondag 13 maart 15.00 uur.

Gerd Lebjedzinski heeft bijgedragen aan het kunstproject 'Ik heb geen schuld' op de 16de Akense Dag van de Vrede op 7 mei 2015 in de Kopermolen in Vaals. In zijn schilderwerk houdt hij zich op verschillende manieren bezig met boeken, die een van de fundamenten vormen voor het menselijk inzicht, en met vrede, een van de meest menselijke verlangens. Hij visualiseert de mens met al zijn vergissingen, verlangens en verliezen in verschillende technieken.

Enkele schilderijen zijn ontleend aan de cyclus 'Het inwendige van de boeken'. Voor dit project heeft de kunstenaar de bladzijden uit de boekrug losgemaakt, zodat daar, waar het boek gebonden was, een nieuwe structuur ontstond, de 'ruggegraat' van de boeken. De binnenkanten van de boekomslagen -- die in gemengde technieken schilderachtig-grafisch vormgegeven zijn -- vertellen een nieuwe, tot nadenken stemmende geschiedenis van de boeken en hun lezers en bekijkers. 

Entree expositie en vernissage gratis
Tel: 043-3064668

Ausstellung Gerd Lebjedzinski
13.03.16 bis 17.04.16
Vernissage: Sonntag, 13.03.16, 15 Uhr
De Kopermolen, von Clermontplein 11, Vaals

Vom 13.03 bis 17.04.2016 stellt
Gerd Lebjedzinski in der Kopermolen in Vaals seine Werke aus. Die Vernissage findet am Sonntag, dem 13. März um 15 Uhr statt.
Gerd Lebjedzinski beteiligte sich mit dem Kunstprojekt "Ich bin nicht schuld" an den

16. Aachener Friedenstagen am 7. Mai 2015 in der Kopermolen in Vaals.

In seinen Arbeiten beschäftigt er sich auf unterschiedliche Art und Weise mit Büchern, die eine der Grundlagen für menschliches Verständnis sind, und mit dem Frieden, einer der menschlichsten Sehnsüchte. Der Mensch mit seinen Irrungen, Sehnsüchten und Niederlagen ist sein Thema, in unterschiedlichen Techniken visualisie. Einige der Bilder sind dem Zyklus "Das Innere der Bücher" entnommen. Für dieses Projekt hat der Künstler die Buchseiten aus dem Buchrücken herausgetrennt, so dass dort, wo das Buch gebunden war, ein neues Gebilde entstand, das "Rückgrat“ der Bücher. Die Innenseiten der Buchdeckel - malerisch-grafisch in mixed-media gestaltet - erzählen eine andere, eine neue, nachdenkliche Geschichte der Bücher und deren Leser und Betrachter.

Der Eintritt zu Vernissage und Ausstellung ist frei.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Expositie 4 kunstenaars uit Ulestraten

31 januari -- 6 maart 2016                                       

vernissage zondag 31 januari 15.00 u.

De Kopermolen Vaals

 

Vier kunstenaars uit Ulestraten

Amara Valencia

AMARA VALENCIA’ s schilderijen, bronzen beelden en sieraden vinden hun weg over de hele wereld. Zij is in Chili geboren als dochter van een Indiaanse moeder en een Euro-aziatische vader. Ze heeft haar opleiding genoten aan de Academia de Bellas Artes in Vina del Mar. Amara gebruikt voor haar werk uitsluitend natuurlijke materialen als edelstenen, hout en brons; voor haar schilderijen linnen en acryl. Het dagelijkse leven is haar inspiratiebron, omdat het Goddelijke zich in schoonheid toont in het dagelijkse bestaan.

Lisha Nelissen

De laatste bronzen beelden die LISHA NELISSEN heeft gemaakt zijn van zangers en zangeressen. Ze houdt erg veel van zingen, haar muzikale achtergrond. Haar werk is expressionistisch, veel vogels en mensen. Ze is vijftien jaar intensief tapdanseres geweest. Hierdoor zijn de kenmerken van haar werk te verklaren: alles wat met ritme en beweging te maken heeft, met spanning en ontspanning, vasthouden en loslaten, en de grenzen opzoeken van haar eigen kunnen. Ook de invloed van een jarenlang verblijf in het Zuid-Amerikaanse Andes Gebergte is merkbaar.

Patrick Rijs

De schilder PATRICK RIJS is in 1961 geboren in het plaatsje Warragul in Australië. Sinds 1964 heeft hij zijn jeugd in Venlo doorgebracht. In 1981 begon hij aan de kunstacademie in Maastricht en studeerde daar in 1986 af in monumentale vormgeving. Sinds 1990 geeft hij schilderles, o.a. aan amateurschilders. Door diverse exposities is zijn werk terug te vinden in verscheidene particuliere collecties. Daarnaast zijn tientallen werken aangekocht door het Bonnefantenmuseum t.b.v. de kunstuitleen. In zijn werk geef hij uitdrukking aan emotionele ervaringen. Die ervaringen beleeft hij in het alledaagse leven, tijdens wandelingen in de natuur of luisterend naar muziek. Al schilderend wil hij  ‘getuigen’  van die ervaringen en ze concreet maken.

Jan de Rooy

De schilder JAN DE ROOY zou zich het liefst afkeren van de ‘ismen’in de kunst. Hij dwaalt door het niemandsland tussen figuratief en abstract op zoek naar vrijheid. Zijn schilderijen prikkelen de individuele verbeeldingskracht van de waarnemer. Ze zijn meerduidig te lezen. 

Acryl is zijn medium. Het sneldrogende materiaal dwingt hem om intuïtief te werken, wat niet wil zeggen dat zijn schilderijen snel ontstaan. Het klinkt als een antagonisme maar de door hem gekozen materie dwingt hem om door te gaan op het ingeslagen pad. Er kunnen maanden overheen gaan voordat het werk voltooid is en het doek zichzelf prijsgeeft, niet alleen tot verwondering van de beschouwer maar ook tot verwondering van de kunstenaar zelf, die er telkens weer andere kanten van zijn eigen ik in ontdekt.

Entree en vernissage is gratis

Telefoon 043-3064668

Ausstellung mit vier Künstler aus Ulestraten bei Maastricht

31.01.16 bis 06.03.16
Vernissage: Sonntag, 31.01.16, 15 Uhr
De Kopermolen, von Clermontplein 11, Vaals

Vom 31. Januar 2016 bis 6. März 2016 stellen vier Künstler aus Ulestraten bei Maastricht in der Kopermolen in Vaals ihre Werke aus. Die Vernissage mit Einführung und Musik findet am Sonntag, dem 31. Januar um 15 Uhr statt.
Amara Valencia ist in Chile geboren, als Tochter einer indianischen Mutter und eines euro-asiatischen Vaters. Ihre Malereien, Bronzen und Schmuck finden ihren Weg über die ganze Welt.  Sie hat an der Academia de Bellas Artes in Vina del Mar studiert. Amara benutzt für ihre Arbeiten nur natürliche Materialien wie Edelsteine, Holz und Bronze; für ihre Bilder Leinwand und Acryl. Das tägliche Leben ist der Brunnen ihrer Inspiration, da die Schönheit des Göttlichen sich im Alltag zeigt.
Die bronzenen Figuren, die Lisha Nelissen gefertigt hat, sind Abbildungen von Sängerinnen und Sängern. Sie liebt das Singen, ihre musikalisch Basis. Sie ist lange Zeit Stepptänzerin gewesen. Das hat sich in ihren Arbeiten bemerkbar gemacht: Alles, was mit Rhythmus und Bewegung, mit Spannung und Entspannung, mit Festhalten und Loslassen zu tun hat, dient dazu, die Grenzen ihres eigenen Könnens zu suchen. Zusätzlich wird bei ihr der Einfluss eines jahrelangen Aufenthalts in den südamerikanischen Anden deutlich.
Der Maler Patrick Rijs ist 1961 in dem Örtchen Warragul in Australien geboren, seine Jugend hat er ab 1964 in Venlo durchgebracht. Im Jahr 1981 begann er an der Kunstakademie in Maastricht zu studieren und beendete sein Studium 1986 in dem Fach “monumentale vormgeving”. Nach einer Reihe von Ausstellungen sind seine Arbeiten in privaten Sammlungen zu finden, auch das Bonnefantenmuseum in Maastricht hat eine große Zahl seiner Bider angekauft. In seinen Arbeiten bringt er emotionale Erfahrungen zum Ausdruck, die er im alltäglichen Leben, in der Natur, besonders aber beim Hören von Musik erlebt. Malend will Patrick diese Erfahrungen erzählen und sie konkret machen.
Der Maler Jan de Rooy möchte mit „ismen“ in der Kunst nichts zu tun haben. Er bewegt sich im Niemandsland zwischen „figurativ“ und „abstrakt“ auf der Suche nach Freiheit. Seine Bilder fordern die individuelle Einbildungskraft des Betrachters – sie sind mehrdeutig zu lesen. Acryl ist sein Arbeitsmedium. Das schnell trocknende Material zwingt ihn, intuitiv zu arbeiten, was nicht heißen will, dass seine Bilder schnell fertig sind. Vielmehr zwingt das von ihm gewählte Material ihn, den einmal eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Es können Monate vergehen, bis die Arbeit vollendet ist und das Bild sich selber preisgibt - nicht alleine zum Erstaunen des Betrachters sondern auch zum Erstaunen des Künstlers selbst, der immer wieder neue Seiten seines eigenen Werks entdeckt.

Der Eintritt zu Vernissage und Ausstellung ist frei.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Van 20 december tot 24 januari 2016 toont Ibolya Horvath haar fotografieën en Patrick Souren zijn producten van edelsmeedkunst in de Kopermolen te Vaals. De vernissage, met een inleiding en omlijstende muziek, is op zondag 20 december om 15.00 uur.

Ibolya Horvath is geboren in Boedapast [Hongarije] en volgde de opleiding schilderen aan de Kunstacademie in Tilburg. Nadat zij lange tijd heeft lesgegeven en veel geëxposeerd, begon ze opnieuw met fotograferen, ditmaal digitaal. Dat stelt haar in de gelegenheid extra sfeer en verfijningen aan te brengen, waardoor haar foto’s een nieuwe kunstzinnige uitstraling krijgen.

Patrick Souren leerde zijn kunst aan de Vakschool voor Edelsmeden en Juweliers in Schoonhoven. Zijn kennis en creativiteit heeft hij verder ontwikkeld op de Akademie voor Beeldende Kunsten te Maastricht. Voor zijn werk –ringen, armbanden, kleine plastieken- haalt hij veel inspiratie uit zijn woonomgeving Wahlwiller.

Expositie is gratis toegankelijk

Vom 20. Dezember 2015 bis zum 24. Januar 2016 stellen Ibolyah Horvath und Patrick Souren in „de Kopermolen“ in Vaals aus: Ibolyah ihre traumhaften Fotographie und Patrick die eigenen Produkte edler Goldschmiedekunst. Die Vernissage – mit Einführung und Musik – ist am Sonntag, den 20. Dezember um 15:00 Uhr.

Ibolyah Horvath, geboren in Budapest, studierte Malerei an der Kunstakademie in Tilburg. Nachdem sie über lange Zeit ihre Bilder ausgestellt und selber auch Unterricht gegeben hat, begann sie mit der Fotographie. Die digitale Fotographie bietet ihr die Möglichkeit, malerische Elemente mit den fotographischen Techniken zu verbinden und so ihren Bildern eine ganz andere künstlerische Ausdrucksform zu geben.

Patrick Souren lernte sein Handwerk an der Fachschule für Goldschmiede und Juweliere in Schoonhoven. Seine Kenntnis und künstlerische Kreativität erweiterte er an der Akademie für bildende Künste in Maastricht. Aus der Ruhe seines Wohnortes Wahlwiller und dessen Umgebung holt er die Inspiration für seine feinsinnigen Schmuckarbeiten und seine kleinen Plastiken.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

Van 8 november tot 13 december toont de in Vaals woonachtige kunstenaar Peter Schneider in de Kopermolen aan het von Clermontplein in Vaals zijn objecten en fotografieën. De vernissage, met een inleiding en omlijstende muziek, is op zondag 8 november om 15.00 uur.Peter Schneider [*1958] is een veelzijdig kunstenaar: aanvankelijk gevormd als leraar en logopedagoog, houdt hij zich vanaf 1990 voornamelijk bezig met kunstzinnige installaties, objecten en fotografieën, waarin hij zijn indringende dialoog met de ’Schwingungen” van de natuur gestalte geeft. Hij noemt het Landart of Nature Art. Door uitlichtingen van of toevoegingen aan de natuur ontstaat een nieuwe context en betrokkenheid. Hij onderzoekt daarbij met esthetische middelen de grenzen tussen beschaving [cultuur] en natuur. Kinderen laat hij deelnemen aan dit proces in het project Children’s Earth. Expositie is gratis toegankelijk

 

Vom 8. November bis 12. Dezember 2015 zeigt der in Vaals ansässige Künstler Peter Schneider in der Kopermolen am von Clermontplein in Vaals seine Objekte und Fotografien. Die Vernissage mit einer Einleitung und musikalischer Umrahmung findet am Sonntag, dem 8. November um 15 Uhr statt.
Der 1958 geborene Peter Schneider ist ein vielseitiger Künstler. Als ausgebildeter Lehrer und Logopäde beschäftigt er sich seit 1990 mit Kunstinstallationen, Objekten und Fotografien, in denen er seinem eindringlichen Dialog mit den „Schwingungen“ der Natur Gestalt gibt. Dies nennt er Landart oder Nature Art. Elemente aus der Natur werden in Szene gesetzt oder es wird der Natur etwas zugefügt. So entsteht ein neuer Bezug zur Natur, wobei mit ästhetischen Mitteln die Grenzen zwischen Zivilisation und Natur untersucht werden. Kinder werden im Projekt Children’s Earth in diesen Prozess einbezogen.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Vanaf zondag 27 september tot 1 november tonen Stan Bröcheler en Alexandra Driessens in de Kopermolen aan het von Clermontplein in Vaals hun artistieke producten. De vernissage is op zondag 27 september om 15.00 uur met een inleiding en muzikale omlijsting.

Stan Bröcheler en Alexandra Driessens zijn een team met zeer verschillende vertrekpunten: Stan ontwikkelt nieuwe kunstzinnige wegen in de verwerking van hout tot gebruiksvoorwerpen. Alexandra verbeeldt in haar schilderijen natuurobjecten in een vervreemdende en ornamentale context. Deze twee vertrekpunten, driedimensionaal in meubelsculpturen en tweedimensionaal in de schilderwerken, komen bijeen in een gezamenlijk streven om de leefwereld van mensen als individuen vorm te geven in de zin van: “schoonheid heeft de glans van waarheid”.

Entree gratis

 

Von Sonntag, dem 27. September bis zum 01. November 2015 stellen Stan Bröcheler und Alexandra Driessens in der Kopermolen am von Clermontplein in Vaals ihre Arbeiten aus. Die Vernissage ist am Sonntag, dem 27. September um 15:00 Uhr mit einer Einleitung und mit Musik.

Stan Bröcheler und Alexandra Driessens sind ein Team mit vollkommen unterschiedlichen Ausgangspunkten: Stan entwickelt neue und künstlerische Ansätze im Verarbeiten von Holz zu Gebrauchsgegenständen, Alexandra malt in ihren Bildern Sujets aus der Natur und verfremdet sie mit geometrischer und ornamentaler Optik. Die beiden Ansätze, die drei Dimensionen der Möbelskupturen und die zwei Dimensionen der Bilder verbinden sich in dem gemeinsamen Streben nach der Gestaltung der Umwelt der Menschen als Individuum unter dem Aspekt: “Die Schönheit ist der Glanz der Wahrheit”.

Der Eintritt zu Vernissage und Ausstellung ist frei.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Vanaf 16 augustus tot 20 september exposeert Marina Freude in de Kopermolen te Vaals haar schilderijen. De vernissage is op zondag 16 augustus om 15.00 uur met een inleiding door de kunsthistoricus dr. Tölke en muzikale omlijsting door de sopraan Marie José van den Beuken en Renée Derks piano.

Marina Freude is geboren in Kirgizië, woont en werkt in Aachen. Zij studeerde in St. Petersburg [Rusland] architectuur en in Düsseldorf grafisch design. Zij maakte vooreerst naam als illustrator van kinderboeken en ontwikkelde zich vervolgens tot een schilder met een eigen, fantasievol beeldverhaal. Aanvankelijk schilderde zij taferelen en portretten in een ruwe, expressieve stijl, meer recent schildert zij figuren en natuur met strakke contouren en patronen in een ornamentele, geometrisch stijl die aan Ferdinand Léger doet denken.

Entree gratis

 

Vom 16. August bis zum 20. September 2015 stellt Marina Freude in der Kopermolen in Vaals ihre Bilder aus. Die Vernissage ist am Sonntag, den 16. August um 15:00 Uhr mit einer Einleitung durch Dr. Tölke und musikalischen Beiträgen von der Sopranistin Marie José van den Beuken und Renée Derks am Piano.

Marina Freude , geboren in Kirgisien, lebt und arbeitet in Aachen. Sie studierte in St. Petersburg Architektur und in Düsseldorf graphisches Design. Zunächst machte sie sich einen Namen als Illustratorin von Kinderbüchern entwickelte sich dann in der Folgezeit zu einer Malerin mit eigenen, phantasievollen Bildgeschichten. Sie malte Szenen und Portraits in rauhem, expressiven Stil, jetzt stellt sie ihre Figuren und die Natur in straffen Konturen dar, in einem ornamentalen und geometrischen Stil, der an Ferdinand Léger erinnert.

Eintritt frei

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

In de Kopermolen te Vaals exposeert Philipp Dreber van zondag 5 juli tot 9 augustus 2015 metalen sculpturen en installaties, Alessandro de Matteis toont zijn fotografieën.

De vernissage is op zondag 5 juli met een inleiding en muzikale omlijsting.

Philipp Dreber verbindt in zijn sculpturen heldere vormen met een dynamische expressie, waardoor zijn objecten een interactie hebben met de omgeving waarin ze zijn geplaatst. Ook zijn installaties beogen de uitwisseling met de omgeving van stad of natuur. Alessandro de Matteis  studeerde in Lecce en Rome. Hij ontwikkelt momenteel in Köln een nieuw concept van modefotografie, gefotografeerde portretten en stillevens, maar ook videokunst.

Entree gratis

Von Sonntag, den 05. Juli bis zum 09. August stellen Philipp Dreber und Alessandro de Matteis in der Kopermolen in Vaals gemeinsam aus: Philipp Dreber präsentiert seine Skulpturen und Installationen aus Metall, Alessandro de Matteis seine Fotographien.

Die Vernissage  ist am Sonntag, den 05. Juli um 15:00 Uhr mit Einführung und musikalischer Umrahmung.

Philipp Dreber aus Köln lernte bei Wofgang Göddertz, er verbindet in seinen Metallarbeiten klare Formen mit expressiver Dynamik, die ihre Umgebung beinflussen und die von dem Umfeld, in dem sie aufgestellt sind - Natur oder städtischer Raum - beinflusst werden. Alessandro de Matteis studierte in Lecce und in Rom. In Köln entwickelt er neue fotographische Konzepte für die Präsentation von Mode, für die Fotographie von Portraits und Stilleben. Er widmet sich intensiv den Möglichkeiten der Videokunst.

Eintritt frei

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

V

 

 zaterdag 23 mei tot en met 28 juni exposeert Karin Eymael schilderwerken in de Kopermolen aan het Von Clermontplein in Vaals.  De vernissage is daags voor Pinksteren op zaterdag (!) 23 mei om 15.00 uur met een inleiding door Anjo Petit en met muzikale omlijsting door zanggroep Gem Deps uit Ingber.

Karin Eymael (geb. in Welten) studeerde schilderkunst aan de Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten in Maasmechelen. Het thema “Mens in interieur” domineert haar schilderkunst.  Dit komt terug in het schilderproject over haar moeder (2012), actrice Els Eymael. Theater­scènes op de Bühne wisselt zij af met uitvergrote portretten: met grote expressiviteit schildert zij acteurs in doorleefde interactie.

Met experimenteerdrift en sterke eigenheid zet Karin Eymael haar oeuvre voort: schilderen is voor haar vertelkunst, een zoekproces naar de mensen in zijn haar omgeving. De schilderijen van Karin Eymael zijn direct, krachtig en kleurrijk.

Entree is gratis

Von Samstag, dem 23. Mai bis zum 28. Juni 2015 stellt Karin Eymael in der Kopermolen am von Clermontplein in Vaals ihre Bilder aus. Die Vernissage ist am Tag vor Pfingsten, am Samstag, den 23. Mai um 15:00 Uhr mit einer Einleitung von Anjo Petit und mit Musik der Sängergruppe Gem Deps aus Ingber.

Karin Eymael, in Welten geboren, studierte Malerei an der “Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten in Maasmechelen”. Das Thema “Der Mensch in einer Umgebung” dominiert ihr Werk. Das zeigt sich in dem Projekt aus dem Jahr 2012 über ihre Mutter, die Schauspielerin Els Eymael. Theaterszenen auf der Bühne wechseln mit vergrößerten Portraits, mit großer Expression stellt sie die Schauspielkunst und die durchlebte Interaktion dar.

Mit dem Drang zum Experiment und starker Eigenart entwickelt sie ihre Arbeiten: Malen ist für sie die Kunst des Erzählens, ein Suchen nach dem Menschen in seiner Umgebung. Die Bilder von Karin Eymael sind direkt, voll Kraft und Farbe.

 

Eintritt frei

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

Vanaf zondag 19 april tot 17 mei toont prof. Götz von Bernuth in de Kopermolen te Vaals zijn schilderijen. De vernissage is op zondag 19 april om 15.00 uur. Er is een inleiding en een muzikale omlijsting.

De in Vaals woonachtige prof. Götz von Bernuth is arts en was van 1979 tot 2001 directeur van de Klinik für Kinderkardiologie van het Universitäts-Klinikum der RWTH in Aken. Had hij in toen hij in functie was nauwelijks tijd om te tekenen en te schilderen, na zijn pensionering kon hij zich geheel aan zijn kunstzinnige activiteiten wijden. Inspiratie, stimulans en kritische begeleiding kreeg hij in cursussen bij prof. Klaus Eichenberg en in de Bleiberger Fabrik door Anja Bayerwaltes en Vera Sous. De zichtbare, quasi alledaagse omgeving is de bron voor zijn schilderijen: haar fascinerende veelvoud plaatst hij door zijn schilderachtige weergave telkens weer in een nieuwe. verrassende context.

Toegang is gratis

www.dekopermolenvaals.nl

 

In der Kopermolen in Vaals stellt Professor Götz von Bernuth von Sonntag, dem 19. April bis zum 17. Mai 2015 seine Bilder aus. Die Vernissage ist am 19. April um 15:00 Uhr, mit einer Einführung in Wort und Musik.

Professor Götz von Bernuth wohnt in Vaals, er war von 1979 bis 2001 Direktor der Kinderkardiologie des Universitätsklinikums der RWTH Aachen. In dieser Funktion hatte er kaum Zeit zum Zeichnen und Malen. Erst nach seiner Pensionierung konnte er sich ganz seinen künstlerischen Ambitionen widmen. Inspiration, Ansporn und kritische Begleitung erhielt er von Professor Klaus Eichenberg, durch Anja Bayerwaltes in der Bleiberger Fabrik und durch Vera Sous.

Die Quelle für seine Bilder ist die scheinbar alltägliche Umgebung,  deren faszinierende Vielfalt setzt er in seinen Bildern in immer neue und überraschende Zusammenhänge.

www.dekopermolenvaals.nl

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Van

 

Vanaf zondag 22 februari tot 6 april toont de Akense schilder en beeldhouwer Manfred Kütz in de Kopermolen aan het von Clermontplein in Vaals zijn recente schilderijen en  sculpturen, massief gegoten bronzen beelden. De vernissage is op 22 februari om 15.00 uur met en inleiding en muzikale omlijsting door de virtuoze jonge slagwerker Lasse Lemmer.

Manfred Kütz heeft in zijn lange carrière naam gemaakt, doordat hij steeds weer nieuwe wegen in zijn kunst wist in te slaan. Hij werd bekend door zijn ’Volbronzen’ en was jarenlang zo ongeveer regerings-tekenaar van Kenia’s fauna. Op hoge leeftijd heeft hij nog inspiratie gevonden voor een nieuwe schilderstechniek, een stijl die hij Neuer partieller Glanzmaterialrealismus noemt. Daarin verbindt hij de oude techniek van de Hollandse fijnschilders met het gebruik van nieuwe verfsoorten. Hij speelt met scherp neergezette en onscherpe beeldpartijen. Daardoor ontstaan in het schilderij nieuwe relatiepatronen en daarmee ongewone betekenissen.

Toegang gratis

 

Manfred Kütz aus Aachen stellt vom 22. Februar bis zum 6. April seine Bilder und Skulpturen in „de Kopermolen“ am Von Clermontplein in Vaals aus. Die Vernissage ist am Sonntag, dem 22. Februar 2015 um 15:00 Uhr, sie wird musikalisch durch den jungen und virtuosen Schlagzeuger Lasse Lemmer begleitet.

Der Name des Künstlers Manfred Kütz ist mit einer langen Karriere verbunden in der es ihm immer wieder gelungen ist, neue und überzeugende Wege für seine künstlerischen Vorstellungen zu finden, die stark durch lange Aufenthalte in Afrika geprägt sind.

Noch in hohem Alter hat Manfred Kütz sich mit einer neuen Maltechnik auseinandergesetzt.

Er nennt diesen Stil den „Neuen partiellen Glanzmaterialrealismus“. Er verbindet hier die alten Techniken der niederländischen Feinmaler mit dem Gebrauch neuer Farbsorten und  setzt dabei scharfe, realistische Elemente gegen unscharfe Bildbereiche. Es entstehen so neue Beziehungsmuster des Dargestellten, die den Betrachter überraschen: so kann ich es auch sehen!


 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

Van zondag 11 Januari tot 15 februari toont Johannes Reul zijn schilderijen in de Kopermolen aan het von Clermontplein in Vaals. De muzikale omlijsting wordt gebracht door de jonge pianiste Jean Chu uit China.

Johannes Reul [*Kettwig 1954] heeft zijn atelier in Erkelenz en is aldaar leraar Sport , Physik und Kunst aan het Cusanus-Gymnasium.

Zijn overwegend abstracte schilderijen verwijzen bijna nooit direct naar de natuur, maar zijn daarom niet zonder betekenis. Zijn thema is: kleur en vlak. Het samenspel van kleuren en vlakverdeling levert illusies op van diepte, hoogte, nabijheid en verte. Herhaling van eenvoudige patronen brengt vorm tot stand, maar daarbinnen blijft de kleur autonoom. Een boeiend ogenspel voor wie nauwkeurig toeziet.

Vom 11. Januar bis zum 15. Februar 2015 stellt Johannes Reul  seine Arbeiten in „de Kopermolen“ am von Clermontplein in Vaals aus. Die Vernissage am Sonntag, dem 11. Januar um 15:00 Uhr wird durch die junge Pianistin Jean Chu aus Taiwan musikalisch begleitet.

Das Atelier von Johannes Reul befindet dich in Erkelenz. Dort ist er am Cusanus-Gymnasium Lehrer für Sport, Physik und Kunst.

Das Thema der Arbeiten von Johannes Reul ist die Farbe. Seine überwiegend abstrakten Werke zeigen selten Hinweise naturnaher Abbildungen Die Gegenstände seiner Bilder sind Farbe und Oberfläche, daher sind seine Arbeiten auch nicht gegenstandslos. Struktur und Materialität bewirken zusammen mit pastosen Farbpartien die Illusion von Tiefe, Höhe, Nähe und Ferne. Im Zusammenwirken mit einfachen, großzügigen und ruhigen Flächen bleibt die Farbe immer eigenständiges und konkretes Mittel des schöpferischen Prozesses.

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Vanaf zondag 23 november tot 4 januari 2015 toont de Akense kunstenaar Andreas Herrmann in de Kopermolen in Vaals zijn fotografieën. De opening is op zondag 23 november om 15.00 uur met een inleiding, omlijst door muziek.

Andreas Herrmann is geboren in Münster [Westfalen] en ontving zijn opleiding architectuur en kunstgeschiedenis aan de RWTH en PH in Aken o.a. bij Fritz Eller, Hans Holländer en Benno Werth. Vanaf 1980 werkt hij als fotograaf onder anderen voor de Akense dagbladpers, maar ook levert hij bijdragen aan bijvoorbeeld de Rheinische Post, de Süddeutsche Zeitung en National Geographic. De thema’s van zijn artistieke werkzaamheid zijn vooral: architectuur, landschap, kunst en cultuur waaronder tapdance en experimentele fotografie. Hij ontving in 2006 de CHIO-Medienpreis voor zijn paardensportfotografie en in 2008 de Rollmopsorden vanwege zijn bijzondere verdienste voor het Domkwartier. Hij bracht vele publicaties uit en zijn werk was te zien op talrijke tentoonstellingen.

 Expositie is gratis te bezoeken

Von Sonntag, dem 23. November 2014 bis zum 04. Januar 2015 stellt der Aachener Künstler Andreas Herrmann seine Photographien in der Kopermolen in Vaals aus. Die Vernissage findet am 23. November um 15:00 Uhr mit einer Einführung in Wort und Musik statt.

Andreas Herrmann wurde in Münster geboren. Er studierte an der RWTH und der PH in Aachen Architektur und Kunstgeschichte u.a. bei Fritz Eller, Hans Holländer und Benno Werth. Seit 1980 arbeitet er als Photograph für die Aachener Tagespresse, liefert aber auch Beiträge z.B. an die Rheinische Post, die Süddeutsche Zeitung und an National Geographic. In  seinen künstlerischen Arbeiten beschäftigt er sich mit Architektur und Landschaft, mit Kunst und Kultur (u.a. Stepptanz), und experimenteller Fotografie.
2006 erhielt er den CHIO-Medienpreis für seine Aufnahmen vom Pferdesport und im Jahr 2008 den „Rollmopsorden“ für seine besonderen Verdienste um das Domviertel. Andreas Hermann hat viele seiner Bilder in Photobüchern veröffentlicht, seine Arbeiten waren in zahlreichen Ausstellungen zu sehen.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

66 Joar Vastelovvend I Vols

In het kader van het 6x11-jarig jubileum van CV de Grensülle en Prinsejarde Vols 1948 presenteert Stichting de Kopermolen van zondag 28 september tot zondag 9 november de tentoonstelling “66 joar Vastelovvend i Vols”. De expositie maakt een representatieve keuze uit een geweldig arsenaal van foto’s en films over de afgelopen decennia. Ook worden attributen uit het rijke carnavalsleven van Vaals ten toon gesteld. De tentoonstelling wordt ingeleid en met muziek omlijst.

CV de Grensülle werd opgericht in 1948, met het doel om de Vaalser carnavalscultuur te structureren en te promoten. De Prinsejarde is toen ontstaan uit de schietvereniging “Oranje”. De vereniging bestaat uit het hoofdbestuur en de afdelingen Elveraad, Kengercarnaval, Auw Wiever Comité en wordt ondersteund door een zeer actieve vriendenafdeling: de Üllevrunde. In de beginjaren tot 1955 werden voor de dolle dagen de uniformen van de Prinsejarde geleend.

Op de expositie zijn o.a. te zien: de Buut, de trofee van der Sjlajerovvend, het Kanon, alle Prinseordens, kappen, uniformen, drinkbekers, enzovoort, enzovoort. Rond het carnavalsgebeuren ontstonden in de loop der jaren een reeks van evenementen: de Volkszittsoeng, der Slajerovvend. Ook de zeer bekende groep Los Catastrofos begon haar optreden tijdens een van deze evenementen. Naast Los Catastrofos waren in Vaals een groot aantal groepen en personen actief als zanggroep of buuteredner. De bekendste buuteredner was Lambert Erven die na drie buutekampioenschappen de Gouden Narrekap overhandigd kreeg. De Volkszitzoengen in Vaals waren zo bekend dat de toenmalige radiozender de ROZ de hoogtepunten van deze avonden op de radio uitzond. Voorwaar een geweldig succes voor Vaals. Vaals stond in die tijden bekend als het Walhalla van de Limburgse carnaval.

Zes Vaalser kunstenaars te weten: Jan Deckers, Al Hellebrand, Pieter Kierkels, Monique Quint, Jan Veer en Jef Wishaupt stellen werken uit hun collectie ter beschikking van CV de Grensülle. Deze kunstwerken dienen als prijzen in een loterij. De kunstwerken zijn te bezichtigen in de Kopermolen. De trekking van de loterij is op 5 oktober tijdens de receptie van de jubilerende CV de Grensülle.

Heemkundekring St. Tolbert uit Vaals neemt het leeuwendeel van de tentoongestelde stukken voor haar rekening. Verder zijn er stukken uit privé collecties en van bevriende carnavalsverenigingen te zien.

 

Feestweekend:

3 oktober 2014:

              11:00 uur Kengerfes in zaal de Obelisk voor schoolgaande kinderen;

                19:30 uur Volkszittsoeng, met een keur aan Vaalser artiesten;

4 oktober 2014:

                20:00 uur Optreden in de Obelisk van de Keulse topband Black Fööss;

After Party met de Wheels uit Aken;

5 oktober 2014:

                11:15 uur Dialectmis St. Pauluskerk met Los Catastrofos;

                16:00 uur Receptie in de Obelisk;

                17:00 uur trekking loterij.

 

9 november 2014:

14:00 uur Afsluiting tentoonstelling met medewerking van Los Catastrofos in de Kopermolen.

66 Jahre Karneval in Vaals

 

Aus Anlass des 6x11-jährigen Jubiläums vom „CV de Grensülle en Prinsenjarde Vols 1948“ präsentiert die Stiftung de Kopermolen vom Sonntag, dem 28.September bis zum Sonntag, dem 09. November 2014 die Ausstellung „55 joar Vastelovvend i Vols“. Es wird eine Auswahl aus einem gewaltigen Arsenal von Fotographien und Filmen aus den vergangenen Jahrzehnten gezeigt, genauso wie Stücke aus dem reichen Vaalser Karnevalsleben.

 Die Ausstellung wird am 28.09. um  15:00 Uhr eröffnet und mit Musik eingeleitet.

 

„CV de Grensülle“ wurde im Jahr 1948 mit dem Ziel gegründet, die Vaalser Karnevalskultur zu strukturieren und voran zu bringen. „De Prinsenjarde“ entstand damals aus dem Schützenverein „Oranje“. Der Verein besteht aus dem Vorstand und den Bereichen Elferrat, Kinderkarneval, Alt-Weiber-Komitee und wird durch einen sehr aktiven Freundeskreis, „de Üllevrunde“  unterstützt.

In den Anfangsjahren bis 1955 mussten für die „Tollen Tage“ die Uniformen  von der Prinzengarde ausgeliehen werden.

In der Ausstellung sind u.a. zu sehen: „de Butt, de trofee van der Sjlajerovvend, het Kanon, de Prinsenordens. Kappen, uniformen, drinkbekers“ usw.

Um das Karnevalsgeschehen entstand im Laufe der Jahre eine Reihe von Aktivitäten wie die Volkssitzung und der Schlagerabend. Auch die bekannte Gruppe „Los Catastrofos“ hat ihre Karriere bei einer dieser Karnevalsveranstaltungen begonnen. Neben „Los Catastrophos“ gab es in Vaals eine große Zahl von Personen, die als Musikgruppen oder auch als Büttenredner aktiv waren. Der bekannteste Büttenredner war Lambert Erven, der nach drei Meisterschaften in der Bütt die goldene Narrenkappe überreicht bekam. Die Volkssitzungen in Vaals waren so bekannt, dass vom damaligen Radiosender ROZ die Höhepunkte dieser Abende ausgesendet wurden, wirklich ein großer Erfolg für Vaals, das als Walhalla des Limburgischen Karnevals bekannt war.

Sechs Vaalser Künstler: Jan Deckers, Al Hellebrand, Pieter Kierkels, Monique Quint, Jan Veer und Jef Wishaupt stellen dem „CV de Grensülle“ Arbeiten aus ihrem Werk für eine Lotterie zur Verfügung. Diese Kunstwerke können in de Kopermolen besichtigt werden. Die Ziehung der Lotterie ist am 05. Oktober, während der Rezeption für die Jubilare vom „CV de Grensülle“.

 Festwochen:

03. Oktober 2014:

                11:00 Uhr Kinderfest im Saal „de Obelisk“ für Schulkinder

                19:30 Volkssitzung mit einer Auswahl Vaalser Künstler;

04. Oktober 2014

                 20:00 Uhr, Auftritt der Kölner Topband „Black Fööss im Saal „de Obelisk“;

                Anschließend Party mit „de Wheels“ aus Aachen;

05. Oktober 2014

                11:15 Uhr Dialektmesse in der St. Pauluskerk mit „Los Catastrofos“;

                16:00 Uhr Empfang im Saal „de Obelisk“

                17:00 Uhr Ziehung der Lotterie

 

09. November 2014       

                14:00 Uhr Abschluss der Ausstellung, Mitwirkung „Los Catastrofos“ in der Kopermolen.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Vanaf zondag 27 juli tot 14 september exposeert Anita Brendgens papierkunst en Jacqueline van de Venne schilderijen in de Kopermolen in Vaals. De vernissage is op 27 juli om 15.oo uur.

Jacqueline van der Venne [Heerlen] heeft grafische-, illustratieve-, en publicitaire vormgeving en fotografie gestudeerd aan de Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten in Maastricht. Vanaf 1982 exposeert zijhaar werk zowel in binnen- als buitenland.Haar vrije werk bestaat uit fotografie, schilderijen op doek en tekeningen op papier. Zij combineert dit met het gebruik van nieuwe media. Zij werkt als beeldend kunstenaar, grafisch vormgever, fotograaf, webdesigner en docent beeldende kunst & vormgeving. Sinds 2005 is zij werkzaam in het onderwijs als docent tekenen en handvaardigheid. In haar werk wil zij de mens dynamisch weergeven met ultieme vormen en kleuren. Schoonheid, communicatie en emoties staan daarbij centraal.

Anita Brendgens [*Zülpich/Vaals] maakt afdrukken van dagelijkse dingen in geschept papier en hangt ze aan dunne draden aan het plafond, zodat ze vrij in de ruimte zweven. Ze blijven echter gefragmenteerd en tonen in hunnon finito de fragiliteit. Een fruitschaal, groenteschotel, kandelaar, soepterrine en gedekte tafel zijn voorbeelden van haar themas. Door het wit van het papier lichten de gewichtsloze en beweegbare elementen op en ontvoeren de kijker in een andere, lichte wereld, bijna een droomwereld.

Vom 27. Juli bis 14. September 2014 findet in der Kopermolen am Von Clermontplein in Vaals eine Ausstellung mit Papierkunst von Anita Brendgens und Bildern von Jacqueline van der Venne statt. Bei der Vernissage am 27. Juli um 15 Uhr spielt Renée Derks auf dem Klavier.

Jacqueline van der Venne aus Heerlen hat an der Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten in Maastricht Design (Grafik, Illustration, Medien) und Fotografie studiert. Seit 1982 präsentiert sie ihr Werk auf Ausstellungen in verschiedenen Ländern. Als freie Künstlerin beschäftigt sie sich mit Fotografie, Tuchmalerei und Zeichnungen. Dies kombiniert sie mit neuen Medien. Sie arbeitet als bildende Künstlerin, Grafikdesignerin, Fotografin, Webdesignerin und als Kunst- und Designdozentin. Seit 2005 gibt sie an Schulen Zeichen- und Werkunterricht. In ihrem Werk will sie den Menschen dynamisch mit auffälligen Formen und Farben wiedergeben. Schönheit, Kommunikation und Gefühle stehen dabei im Mittelpunkt.

Anita Brendgens aus Vaals (geb. in Zülpich) stellt aus geschöpftem Papier Abdrücke alltäglicher Gegenstände her und hängt sie an dünnen Drähten freischwebend in den Raum. Es sind Fragmente, die in ihrer Unfertigkeit Zerbrechlichkeit ausstrahlen. Eine Obstschale, eine Gemüseplatte, ein Kerzenleuchter, eine Suppenschüssel, ein gedeckter Tisch - das sind Beispiele für ihre Themen. Das Weiß des Papiers lässt die gewichtslosen und beweglichen Elemente aufleuchten und entführt den Betrachter in eine andere, lichte Welt, fast eine Traumwelt.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

AKTIE KUNSTVERKOOP

Catalogus Kunstwerken

Catalogus Top-Kunstwerken

Van woensdag 17 tot en met zondag 21 september vindt in de Kopermolen aan het von Clermontplein in Vaals de Aktie Kunstverkoop plaats. Het gebouw is op die dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Iedereen is welkom om de door de kunstenaars geschonken en daar ten toon gestelde kunstwerken te bezichtigen en aan te kopen voor de aangegeven richtprijs [of meer]. De kunstwerken zijn geschonken door:

Kunstenaars van de Kunstmarkt in Vaals
Kunstenaars uit Vaals en de regio w.o. Jef Wishaupt, Al Hellebrand en Geert Meijer.
Leden van het Kunstcollectief Vaals.

Het betreffend kunstwerk kan men na afrekening ter plekke meenemen. De opbrengst van de verkoop gaat naar de Stichting “Stille Armoede”.
De Stichting “Stille Armoede” bestaat sinds april 2011, en helpt mensen die tegen, op of onder de armoedegrens leven in Vaals. De Stichting doet dit in nauwe samenwerking met Trajekt Maatschappelijk Werk te Vaals.

De kunstverkoop staat open voor iedereen, en er is voor elk wat wils, zeer zeker ook voor de kleine beurs. Er zijn litho’s, etsen, tekeningen, zeefdrukken, aquarellen, acryl- en olieschilderijen, maar er is ook houtsnijwerk en keramiek. De startprijzen van de aangeboden kunstwerken variëren van klein tot groot. Veel kunstenaars die deel namen aan de kunstmarkt te Vaals in 2013, maar ook andere kunstenaars uit Vaals en onze regio hebben kunstwerken ter beschikking gesteld voor deze verkoop.

Bij ieder kunstwerk vindt men de gegevens: de naam van de kunstenaar, de titel en de prijs.

Er worden ook enkele topstukken getoond waarop u ter plekke een schriftelijk gebonden bod kunt uitbrengen. Deze topstukken worden op zondag 21 september aan de hoogste bieder verkocht. Op deze zondag kunt u dus nog uw slag slaan om het kunstwerk van uw keuze te bemachtigen door over het hoogste schriftelijke bod heen te gaan.

Voor meer inlichtingen vanaf medio augustus:
www.stichtingstillearmoede.nl
www.dekopermolenvaals.nl

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Vanaf zaterdag 7 juni tot en met zondag 20 juli is recente kunst uit Parijs te zien [en te koop]: Nia Coulon toont unieke, etnische sieraden en Bouchon brengt prachtige schilderijen in naïeve stijl.

De vernissage is op zaterdag 7 juni om 15.00 uur. Met een inleiding en Franse pianomuziek.

Nia Coulon,Nederlandse, woont al jaren in Parijs. Uit alle delen van de wereld heeft zij kleine voorwerpen verzameld: stenen, schelpen, bewerkte stukjes koper, zilver en goud, dikwijls met een exotische culturele achtergrond. Die verwerkt zij tot heel eigenzinnige, unieke sieraden, met een zeer aparte uitstraling. Bouchon [zij voert geen voornaam] is een van de meest vooraanstaande vertegenwoordigers van de naïeve schilderkunst in Frankrijk en ver daarbuiten. Zij is vooral bekend door haar Parijse stadsgezichten, maar heeft ook naam gemaakt als portrettiste en schilderes van het alledaagse leven. Beiden geven een extra  Franse touch aan de Montmartre-sfeer van de Kunstmarkt [za/zo 19/20 juli] dit jaar.

Von Samstag, 07. Juni bis Sonntag, 21 Juli 2014 gibt es in „de Kopermolen“ aktuelle Kunst aus Paris zu sehen (und auch zu kaufen): Nia Coulon macht einzigartigen ethnischen Schmuck und Bouchon malt besondere Bilder im naiven Stil.
Die Vernissage ist am Samstag, 07. Juni um 15:00 Uhr, zu hören gibt es französische Klaviermusik.

Nia Coulon, gebürtige Niederländerin, wohnt schon seit Jahren in Paris. Sie hat ihr Material in aller Welt gesammelt: Edelsteine, Muscheln, bearbeitete Stücke aus Kupfer, Silber und Gold mit teilweise exotisch-kulturellem Hintergrund. Diese Materialien verarbeitet sie zu sehr individuellem, einzigartigem Schmuck von aparter Ausstrahlung.
Bouchon (sie führt keinen Vornamen) ist eine der bekanntesten Vertreterinnen der naiven Malerei in Frankreich und darüber hinaus. Vor allem ist sie bekannt durch ihre Stadtansichten von Paris, hat sich aber auch als Malerin von Portraits und als Malerin des alltäglichen Lebens einen Namen gemacht.
Beide geben der Montmartre-Stimmung des Kunstmarktes (Sa. 19., So. 20. Juli) einen zusätzlichen französischen Touch.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vanaf zaterdag 19 april tot 1 juni exposeren Lily Scheffer beeldgrafieken en Leo Horbach sculpturen in de Kopermolen in Vaals. De vernissage is op zaterdag 19 april om  15.00 uur, met een inleiding en  muzikale omlijsting.

Na haar opleiding aan de toenmalige Stadsacademie voor Toegepaste Kunst in Maastricht koos Lily Scheffer aanvankelijk voor een loopbaan als journaliste, tekstschrijfster en fotografe. Beeldende kunst, en cultuur in het algemeen, waren daarbij haar belangrijkste thema’s. 

In haar werk zoekt Lily naar verborgen beelden in de zichtbare realiteit. Inspiratie en motieven vindt ze in afgebladderde muren, achteloos weggeworpen objecten, door erosie aangetaste materialen en elementen uit de natuur.  Door opdeling in fragmenten, vergroting en vervreemding  haalt ze  hierin verscholen werelden te voorschijn.  Er manifesteren zich imaginaire landschappen, kosmische tekens, etherische wezens  en intrigerende structuren. Ze refereren aan  droomwerelden, maar laten ruimte voor ieders eigen verbeelding en interpretatie. 

Leo Horbach (1951) studeerde aan de Academie Beeldende Kunsten te Maastricht. Hij woont en werkt in Landgraaf. Hij houwt zijn beelden uit steen, een kei of een blok. Zijn voorkeur gaat uit naar het witte Italiaanse marmer uit Laas (Süd-Tirol). De sculpturen  zijn verhalend en zinnenprikkelend.  Ze kenmerken zich door een bijzondere ingetogenheid en een hoog gehalte aan aaibaarheid.

Thema’s vindt Leo Horbach  in de mythologie, het domein van sagen en legenden. Soms komt zijn inspiratie uit de wereld van dans, muziek of het bovennatuurlijke. De mens, het vrouwenlichaam en het dier vormen een geliefd studieobject. Amazones, paarden, stieren, engelen en wulpse dames lijken rond te springen of anderszins uit te rusten in zijn versteende wereld.

 Entree gratis

Ab Sonntag, dem 19. April bis zum 01. Juni 2014 ist in „de Kopermolen“  in Vaals eine Ausstellung mit Graphiken von Lily Scheffer und Steinskulpturen von Leo Horbach zuu sehen. Die Vernissage mit einer Einführung und mit Musik umrahmt  ist am Samstag, den 19. April um 15:00 Uhr.

Nach ihrem Studium an der ehemaligen Stadsacademie für angewandte Kunst in Maastricht wählte Lily Scheffer zunächst eine Laufbahn als Journalistin, Textschreiberin und Photographin. Bildende Kunst und Kultur waren dabei Ihre wichtigsten Themen.

In ihren Arbeiten sucht sie nach versteckten Bildern der sichtbaren Realität. Motive und Inspiration findet sie in abblätternden Mauern, achtlos weggeworfenen Objekten, in durch Erosion  veränderten Materialien und Elementen aus der Natur. Durch Zerlegen in Fragmente, Vergrößerungen und Verfremdungen holt sie versteckte Welten zum Vorschein. Es bilden sich imaginäre Landschaften, kosmische Zeichen und integrierende Strukturen, sie erinnern an Traumwelten, aber lassen Raum für die Vorstellungen und Interpretationen eines jeden Einzelnen.

Leo Horbach studierte an der Akademie für bildende Kunst in Maastricht. Er schlägt seine Skulpturen aus einem steinernen Block. Dabei  bevorzugt er weißen  italienischen Marmor aus Laas in Süd-Tirol.

Seine Skulpturen sind erzählend und reizen die Sinne, sielassen sich streicheln. Themen findet er in der Mythologie und in Sagen. Manchmal kommt seine Inspiration aus der Welt des Tanzes, der Musik oder dem Übernatürlichen. Menschen, vor allem Frauen und Tiere sind seine bevorzugten Studienobjekte. Amazonen, Pferde, Stiere, Engel und üppige Damen scheinen in seiner versteinerten Welt herum zu springen oder auch sich auszuruhen.

 

Eintritt frei

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

VAALS IN BEELDEN

Vanaf zondag 9 maart tot 12 april toont Ingeborg Davis in de Kopermolen in Vaals fotografieën, die zij maakte van deze plaats. De opening van deze expositie is op zondag 9 maart om 15.00 uur met een inleiding en muzikale omlijsting.

Inge Davis heeft Nederlandse en Zuid-Afrikaanse roots. Na haar studie aan het Bernardinuscollege in Heerlen voltooide zij de opleiding in visuele communicatie en grafische vormgeving aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht. Daar studeert zij op dit moment aan de universiteit cultuurwetenschappen. Tegelijk werkt zij in Vaals op een advocatenkantoor en in Maastricht als museumgids en evenementenmedewerker. Zij maakte in de Kopermolen indruk met haar bijdragen als stagiaire [historisch onderzoek en visuele vormgeving] aan de recente expositie Een huis voor Lutheranen in Vaals. Als gevolg daarvan nodigde de commissie Beeldende Kunst haar uit tot het inrichten van een tentoonstelling met haar fotografieën van karakteristieke plekjes in Vaals.

Expositie is te bezichtigen van dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis.

 

Ab Sonntag, dem 09. März bis zum 12. April 2014 zeigt Inge Davis in einer Ausstellung in „de Kopermolen“ in Vaals Photographien, die sie in diesem Ort gemacht hat. Die Vernissage ist am 09. März um 15:00 Uhr mit musikalischer Begleitung und mit einer Einleitung.
Inge Davis hat niederländische und südafrikanische Wurzeln. Sie lernte am Bernadinuskolleg  in Heerlen und absolvierte anschließend eine Ausbildung in visueller Kommunikation und in graphische Formgebung an der Akademie für bildende Kunst in Maastricht. Da studiert sie zur Zeit Kulturwissenschaften an der Universität. Sie arbeitet nebenbei in Maastricht als Museumsführerin. In „de Kopermolen“ beeindruckte sie als Praktikantin mit ihren graphischen und visuellen Beiträgen zu der im Januar abgelaufenen Ausstellung „Ein Haus für Lutheraner in Vaals“.
Deshalb lud die Ausstellungskommission sie ein, ihre charakteristischen Momentaufnahmen von Vaals in „de Kopermolen“ zu präsentieren.
Der Eintritt zu Ausstellung ist frei. Öffnungszeiten der Kopermolen: Di bis So 11.00 bis 17.00 Uhr.

 

 

Manfred Kovermann [Pulheim BRD] toont zijn schilderijen, aquarellen en tekeningen.

Op zondag 19 januari om 15.00 uur zal de vernissage plaats vinden van de tentoonstelling, waarin Manfred Kovermann zijn olieverfschilderijen, aquarellen en tekeningen toont. Deze expositie duurt> zal te zien zijn tot 2 maart. Muzikale omlijsting door het Acappella Quintett “5Grad” uit Refrath.


Manfred Kovermann is geboren in Münster in 1946 en volgde in deze stad een opleiding tot bouwkundig tekenaar en meubelmaker. Hij studeerde niet alleen in Münster, maar ook
 in Berlijn voor architect. Als zodanig is hij sinds 1975 in het Rijnland werkzaam.
Kernmerk van zijn schilderijen is de intrigerende manier waarop hij landschappen, zeegezichten en stadsplanningen
  uitwerkt tot abstracte vormen en kleurpatronen.
Zijn aquarellen lijken “alledaagsheden”
 te verbeelden, maar dwingen de toeschouwer  vanuit bijzondere perspectieven te kijken. Zijn tekeningen zetten in sobere, maar zeer trefzekere lijnen de reisindrukken neer van o.a. Spanje, Mallorca, Toscana en Griekenland.

De Kopermolen is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis.

Am Sonntag, dem 19. Januar 2014 um 15:00 Uhr findet in „de Kopermolen“ in  Vaals, von Clermontplein 11, die Vernissage zur Ausstellung von Manfred Kovermann statt. Er zeigt seine Ölbilder, Aqarelle und Zeichnungen. Musikalisch wird die Vernissage umrahmt vom Acapella Quintett „5grad“ aus Refrath. Die Ausstellung dauert bis zum 2. März 2014. 

Kovermann absolvierte von 1961 bis 1964 eine Ausbildung als Bauzeichner und danach  bis 1966  als Tischler. Er studierte in Münster  und an der Technischen Universität Berlin Architektur und Städtebau. Seine frühe Affinität zur Malerei setzte er ab 1986 verstärkt mit der Aquarell- und Acrylmalerei  in Landschaften, Portraits und Stilleben um.  Im Mittelpunkt seiner künstlerischen Arbeiten stehen sowohl imaginäre Landschaften wie städtische  Strukturen. Damit ist er jedoch nicht  Landschaftsmaler  klassischer Prägung, sondern Untersucher von Bildfindungen, der die Landschaftssurrogate in die Seherfahrung  aufnimmt und in Landschaftsarchetypen verwandelt.

So zeigt der Zyklus "Schichtungen " Landschaftsassoziationen, in denen der übliche Bildaufbau von Landschaftsbildern durch Schichtungen und Überlagerungen in Frage gestellt wird. Die Auseinandersetzung mit der strukturellen Vielfalt von Stadtbildern kommt auch in den computer-generierten Arbeiten zum Ausdruck.

 De Kopermolen ist von Dienstag bis Sonntag von 11:00-17:00 Uhr geöffnet, Der Eintritt ist frei.

 

 

EEN HUIS VOOR LUTHERANEN IN VAALS

Onder deze titel presenteert De Kopermolen Vaals in het gebouw aan het Von Clermontplein van zondag 24 november tot 12 januari 2014 een tentoonstelling over het gebouw, met zijn interieur, documenten, boeken en liturgisch vaatwerk. De opening is op zondag 24 november om 15.00 uur, met een inleiding door Anjo Petit,  muziek door Gabriele Davis, gitaar.

Het Centrum voor Kunst en Cultuur de Kopermolen huist in de voormalige Evangelisch-Lutherse kerk van Vaals. Dat is een bouwkundig juweel uit 1737, met barokke versieringen in hout en stuc. De Stichting heet Kopermolen  naar de koperslagerij die vóór de bouw van deze kerk verderop op het plein stond. Binnen valt de achthoekige architectuur op met bovengalerij en recent gerestaureerd orgel van de orgelbouwer Johann Baptist Hilgers, uit de Akense voorstad Burtscheid. De kerk heeft een  kansel in Régencestijl met altaarnis naar een ontwerp van Johann Joseph Couven, wiens 250-ste sterfdag we dit jaar gedenken.

De Kopermolen is daarom –met concerten en deze expositie- een der partners in het Euregionale Couvenproject. Couven was in zijn tijd stadsarchitect van Aken.

Het gebouw heeft een uitzonderlijke akoestiek en is buitengewoon geschikt voor uitvoeringen van kamermuziek. Ook zijn er permanent exposities, nu dus over het gebouw zelf. Het gebouw is ook trouwlocatie en wordt voor allerlei culturele activiteiten bemiddeld. Groeiende bekendheid genieten de marktorgelconcerten, vanaf april tot en met oktober elke 1ste en 3de dinsdag van de maand. In deze expositie zijn architectuurtekeningen, boeken, documenten en foto’s te zien die op het gebouw, zijn geschiedenis en functioneren betrekking hebben. Voor het eerst sinds de sluiting als kerk in 1956 wordt het eeuwenoude liturgisch vaatwerk getoond.

De Kopermolen is geopend van dinsdag t/m zondag van 11.00 -17.00 uur. Toegang tot gebouw en expositie is gratis.

 

EIN HAUS FÜR LUTHERANER IN VAALS

Unter diesem Titel präsentiert De Kopermolen, gelegen am von Clermontplein 11 in Vaals, vom 24.11.2013 bis 12.01.2014 eine Ausstellung über ihr Gebäude selbst mit seiner Innenausstattung, mit Dokumenten, Architekturzeichnungen, Büchern und liturgischen Gegenständen. Die Eröffnung findet am Sonntag, dem 24. November, um 15 Uhr mit einer Einführung von Anjo Petit und Musik von Gabriele Davis (Gitarre) statt. Das Kunst- und Kulturzentrum De Kopermolen hat seinen Sitz in der ehemaligen Lutherischen Kirche in Vaals, einem baulichen Juwel aus dem Jahr 1737 mit barockem Schnitzwerk und Stuckverzierung. Die Stiftung heißt „Kopermolen - Kupfermühle“ nach einer Kupferwerkstatt, die an dieser Stelle stand, bevor die Kirche erbaut wurde. Auffallend sind die achteckige Architektur, die rundlaufende Galerie und die kürzlich restaurierte historische Orgel des Orgelbaumeisters Johann Baptist Hilgers. Die Kirche hat eine Kanzel im Régence-Stil mit Altarnische, entworfen vom Aachener Stadtarchitekten Johann Joseph Couven, dessen Todestag sich in diesem Jahr zum 250. Mal jährt. Dies ist der Grund, warum De Kopermolen - mit Konzerten und dieser Ausstellung - Teil des Euregionalen Projektes „Klangwelten in Couven-Räumen“ ist. Couven war seinerzeit erster Architekt der Reichsstadt Aachen.

Das Gebäude hat eine außergewöhnlich gute Akustik und eignet sich hervorragend für die Aufführung von Kammermusik. Auch finden hier regelmäßig Ausstellungen statt, nun also über das Gebäude selbst. Außerdem wird der Raum für Hochzeiten und verschiedene kulturelle Aktivitäten genutzt. Wachsender Beliebtheit erfreuen sich die Marktkonzerte, bei denen die historische Hilgers-Orgel regelmäßig von April bis Oktober jeweils am ersten und dritten Dienstag im Monat erklingt.

Die Ausstellung zeigt Architekturzeichnungen, Bücher, Dokumente und Fotos, die sich auf das Gebäude, seine Geschichte und den heutigen Betrieb beziehen. Zum ersten Mal seit der Schließung der Kirche im Jahr 1956 werden jahrhundertealte liturgische Gegenstände gezeigt.

Die Kopermolen ist von Dienstag bis Sonntag, 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt zu Gebäude und Ausstellung ist frei.

 

Van zondag 6 oktober tot en met 17 november 2013 tonen Monika Petschnigg en Christel Wehrmut in de Kopermolen aan het von Clermontplein in Vaals schilderijen en fotografieën. Beide kunstenaressen zijn afkomstig uit de regio Aachen. De vernissage is op zondag 6 oktober om 15.00 uur.

Monika Petschnigg [*1940] is in Köln  geboren en studeerde aan de universiteit van Bonn en de Kunstacademie in Trier. Haar schilderijen zijn abstracte composities met associaties van voornamelijk vormen uit de natuur: bostaferelen en landschappen, met een sterk verinnerlijkte thematiek. De vormen ontstaan uit een veelheid van kleuren: er wordt gestreken, gespateld, weggeveegd en -gekrast, in lagen over elkaar geplaatst, tot ze tevreden is met het resultaat.  Meestal werkt ze parallel aan een reeks van een serie rond hetzelfde uitgangspunt. Haar fotografieën [foto's?]  worden sterk beïnvloed door haar kijken naar kleur en vorm met ‘schildersogen’.

Christel Wermuth [*1951 Ibbenbüren] heeft in Bielefeld en Aachen gestudeerd en vervolgde haar opleiding met talrijke cursussen o.a. in Hamburg en aan het Ludwig Forum in Aachen. Ze beschouwt haar schilderij als een veld van energie, waarin vormen en kleuren op een zeer levendige manier met elkaar een proces van spanning aangaan, zodanig dat ze tot dansen komen en deels vrij in de ruimte zweven. Ook hier zijn de werkvormen: in lagen  aanbrengen, uitkrassen, schaven en spatelen. Het proces is spontaan en open, in een afwisseling van opzet en toeval: totdat een veld van energie is ontstaan, waarin alle elementen een vormende rol hebben gevonden.

Vom 6.10. bis 17.11.2013 zeigen Monika Petschnigg und Christel Wermuth in der Kopermolen am von Clermontplein in Vaals abstrakte Bilder und Fotos. Beide Künstlerinnen kommen aus der Region Aachen. Die Vernissage findet am Sonntag, dem 6. Oktober, um 15 Uhr statt.

Monika Petschnigg, 1940 in Köln geboren, studierte an der RWTH Aachen, der Universität Bonn und an der Kunstakademie Trier. Ihre Bilder sind abstrakte Kompositionen, die ihre Inspiration in der Natur finden. Aus der Fülle der Farben werden Formen. Es wird gemalt, gespachtelt, ausgewaschen, gekratzt, in viele Schichten übereinander gesetzt, neu gefügt: ein prozesshaftes Arbeiten bis zu dem Punkt, an dem das Bild für fertig erklärt wird. Die Künstlerin widmet sich ebenfalls der Fotografie. Ihr fotografisches Auge hat sich über die Malerei verändert: es sucht sich auch hier ganz bestimmte Farben und Formen, die häufig mit der Malerei korrespondieren.

Die Malerin Christel Wermut, 1951 in Ibbenbüren geboren, hat in Aachen und Bielefeld studiert und belegte zahlreiche Weiterbildungskurse u.a. in Hamburg und im Ludwig Forum Aachen. In ihren Bildern spürt sie Spannungsverhältnisse von Formen und Farben auf. Bildelemente fangen an zu “tanzen” und scheinen schwerelos durch den Raum zu schweben. Ihre Malerei ist für die Künstlerin Ausdruck höchster Lebendigkeit. Die Bilder entstehen durch Auftragen von Farbschichten und Farbspuren, durch Kratzen, Schaben und Spachteln auf der Leinwand. So vollzieht sich dieser Prozess in einem Wechselspiel von Absicht und Zufall, Festhalten und Loslassen, Ruhe und Bewegung, Erscheinen und Verschwinden. Er ist erst dann zu Ende, wenn etwas sehr „Lebendiges“ entstanden ist, also ein Spannungsverhältnis, in dem alle einzelnen Elemente einen neuen Zusammenhang bilden.

 

 

Van zondag 18 augustus tot 29 september is in de Kopermolen aan het von Clermontplein in Vaals een overzicht te zien van de schilderkunst van de belangrijke, in 2005 overleden, Limburgse kunstenaar Hans Truijen. De tentoonstelling staat in het teken van de actie om tot restauratie te komen van de muurschilderingen [1978] van deze kunstenaar in de Catharinakapel in Lemiers. De vernissage van de expositie is op zondag 18 augustus om 15.00 uur.

Deze expositie vindt ook plaats in Galerie de Gau, evenals de Kopermolen gelegen aan het von Clermont plein in Vaals.

Hans Truijen is in 1928 in Soerabaja [Indonesië] geboren. Zijn jeugd bracht hij door in Den Haag en Nijmegen, hij studeert o.a. aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Sinds 1970 woonde en werkte hij in Huize Retersbeek te Klimmen. “Schilderen is voor Truijen een therapie om te kunnen leven, in een door hemzelf gecreëerde paradijselijke wereld. Die wereld wordt gevoed door een vruchtbare verbeelding en een enorme rijkdom aan motieven” [ biografe A. Hamming].

De Kopermolen is vanaf dinsdag tot en met zondag geopend tussen 11.00 en 17.00 uur.
Bezoek aan gebouw en expositie is gratis.

Vom 18.08. bis 29.09.2013 ist in der Kopermolen am von Clermontplein in Vaals eine  Retrospektive des 2005 verstorbenen Malers Hans Truijen zu sehen. Der wichtige Limburger Künstler schuf 1978 die Wandmalereien in der Catharinakapelle in Lemiers, welche dringend renoviert werden müssen. Dazu möchte die Ausstellung beitragen. Die Vernissage findet am Sonntag, dem 18. August, um 15.00 Uhr statt.

Diese Ausstellung findet auch in Galerie de Gau statt, ebenfalls am Von Clermontplein in Vaals gelegen.

Hans Truijen wurde 1928 in Surabaya (Indonesien) geboren. Seine Jugend verbrachte er in Den Haag und Nimwegen. Er studierte u.a. an der Jan van Eyck Academie in Maastricht. Seit 1970 wohnte und arbeitete er im Haus Retersbeek zu Klimmen (bei Heerlen). Seine Biographin A. Hamming schreibt über ihn: “Malen ist für Truijen  lebensnotwendige Therapie in einer von ihm selbst geschaffenen paradiesischen Welt, die von überbordender Phantasie und einem enormen Reichtum an Motiven geprägt ist.”

Die Kopermolen ist dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.
Der Eintritt zu Gebäude und Ausstellung ist frei.

 

 

Vanaf zondag 30 juni exposeren de Belgische kunstenares Annika Stienen en de uit Dortmund afkomstige beeldhouwer Bernd Moenikes hun schilderijen en sculpturen in de Kopermolen Vaals. De vernissage op zondag 30 juni om 15.00 uur. Er is een inleiding en een muzikale omlijsting.

Annika Stienen combineert een opleiding in politieke wetenschappen met een vorming als beeldend kunstenaar. Zij voltooide Europese studies aan de universiteit in Osnabruck, met een complementaire opleiding in kunsteducatie en kunstgeschiedenis. Zij nam deel aan internationale programma’s in Frankrijk, Roemenië en de USA. Haar kunstzinnige vorming wordt gedragen door opleidingen in het Belgische Watermael-Boisfort en Woluwé-Saint Pierre. Zij benadert kunst als een expressie van burgerlijk-sociale belangen, welke als zodanig een bijdrage kan leveren in politieke ontwikkelingen. Haar schilderijen betreffen politieke conflicten zoals het Palestijnse probleem in Gaza en op de West Bank, maar ook milieuvraagstukken zoals de vervuiling van de oceanen door opeenhoping van plastic-afval.

Bernd Moenikes is geboren in Gelsenkirchen, woont en werkt in Dortmund. Daar studeerde hij Orthopedagogiek en kunst aan de universiteit. Hij was een der oprichters van het kunstenaarsverband MAP, welke bekend werd door vele kunst-milieu-akties. In 1988/89/90 was hij in Tanzania voor studies met kunstenaars van dat land. Vanaf 1991 volgden talrijke projecten van kunstzinnig engagement met maatschappelijk vraagstukken. 100 Bomen voor het regenwoud, GREENART, Vogelmenschen, Wildnis in Deutschland en Kunst und Umwelt zijn zo enkele van de projecten en thema’s. Naast sculpturen in hout, steen en brons, houdt hij zich ook bezig met pamflet-achtige grafiek. Hij mocht vele prijzen in ontvangst nemen.

 

 

Ab Sonntag, dem 30. Juni 2013, stellen die belgische Künstlerin Annika Stienen und der aus Dortmund stammende Bildhauer Bernd Moenikes ihre Bilder und Skulpturen in der Kopermolen in Vaals aus. Die Vernissage mit Einleitung und musikalischer Begleitung findet am 30. Juni um 15 Uhr statt.

Annika Stienen verbindet ihre politisch-wissenschaftliche Ausbildung mit ihrem Anliegen als Künstlerin. Sie erlang ihren Hochschulabschluss im Fach „Europäische Studien“ an der Universität in Osnabrück und nahm an internationalen Programmen in Frankreich, Rumänien und der USA teil. Parallel studierte sie Kunsterziehung und Kunstgeschichte, u.a. in den belgischen Städten Watermael-Boisfort und Woluwe-Saint Pierre. Sie betrachtet Kunst als Ausdruck bürgerlich-sozialer Belange, womit sie einen Beitrag zu politischen Entwicklungen liefern kann. Ihre Bilder beschäftigen sich mit politischen Konflikten wie dem Palästinenser-Problem im Gazastreifen und Westjordanland, aber auch mit Umweltproblemen wie der Verschmutzung der Ozeane durch Plastikabfall.

Bernd Moenikes, geboren in Gelsenkirchen, wohnt und arbeitet in Dortmund. Dort studierte er Heilpädagokik und Kunst. Er war einer der Gründer der Künstlergruppe MAP, die durch zahlreiche Kunst- und Umweltaktionen bekannt wurde. Ein Studienaufenthalt führte ihn zwischen 1988 und 1990 nach Tansania, wo er sich mit einheinmischen Künstlern auseinandersetzte. Ab 1991 folgten zahlreiche Projekte künstlerischen Engagements mit gesellschaftlichen Fragestellungen. 100 Bäume ür den Regenwald, GREENART, Vogelmenschen, Wildnis in Deutschland, sowie Kunst und Umwelt sind einige seiner Projekte und Themen. Neben Holz., Stein- und Bronzeskulpturen stellt er Pamphlet-artige Grafiken her. Er erhielt viele Auszeichungen.

 

Vanaf  12 mei tot 23 juni toont Gabriele Heikamp in de Kopermolen aan het von Clermontplein te Vaals haar beelden, schilderijen en sieraden. De vernissage is op zondag 12 mei om 1500 uur. Joachim Koch houdt de inleiding, de muzikale omlijsting is door de jonge marimbavirtuoos uit Vaals Lasse Lemmer.

De architekte Gabriele Heikamp heeft al vanaf haar studietijd in Aken interesse voor kunst, musea, schilder- en beeldhouwkunst. Naast haar arbeid als architekte studeerde ze aan de Akademie für Bildende Kunst in Düren-Rolsdorf. Op 7 april 2005 werd zij door een zware hersenbloeding getroffen; het verlies van haar spraakvermogen en verlammingsverschijnselen maakte een lang revalidatieproces noodzakelijk. Kunstzinnige bezigheden hielpen haar om in haar leven nieuwe prioriteiten te stellen: zij begon te tekenen en te schilderen, de vervaardiging van sieraden hielp haar bij de verbetering van haar fijne motoriek.

Tekeningen, die iedereen onmiddellijk kan begrijpen, zijn voor haar een speciale spreekbuis, een middel om zich direct met humor, droefheid of ironie te kunnen uiten. De betekenis van haar meer abstract acrylwerk wordt steeds overgelaten aan de fantasie van wie er naar kijkt. In haar schilderkunst , die wordt gekenmerkt door  bijzonder krachtige kleurstellingen en ruimtelijke diepte, onderkent de beschouwer hints naar wat hij zelf heeft gezien en begeeft deze zich in een fascinerende wisselwerking tussen droomwereld en werkelijkheid.

In haar recente grafische werken wendt Gabriele Heikamp zich naast haar interesse voor mensen naar de architectuur. Deze aandacht voor  geometrische vormen is een bezinning op de op de drie dimensies van de architectuur. De dialoog met de derde dimensie wordt ook zichtbaar in haar kleine pregnante, zwevende sculpturen in speksteen.

 

Vom 12.Mai bis 23.Juni 2013 zeigt Gabriele Heikamp in de Kopermo;en am von Clermontplein in Vaals ihre Skulpturen, Geälde und Schmuckkreationen. Die Vernissage findet am Sonntag, dem 12.Mai um 15.00 Uhr statt. Joachim Koch wird die Einführung halten, der junge Vaalser Marimbavirtuose Lasse Lemmer übernimmt die musikalische Umrahmung.

Die Architektin Gabriele  Heikamp begann schon während ihres Architekturstudiums in Aachen sie sich für Kunst, für Museen, Theater, Malerei und  Bildhauerei zu interessieren und auch Kunst zu sammeln. Neben ihrer Arbeit  als Architektin studierte sie  nebenbei an der Akademie für Bildende Kunst in Düren-Rölsdorf.
Am 04.07.2005 erlitt Gabriele Heikamp einen schweren Hirnschlag. Kompletter Sprachverlust sowie Lähmungserscheinungen machten lange Reha-Aufenthalte erforderlich - sie lernte ihrem Leben durch künstlerische Betätigung andere Prioritäten zu setzen, sie begann zu zeichnen und zu malen. Zur Verbesserung ihrer Feinmotorik beschäftigte sie sich außerdem mit dem Entwurf und der Herstellung von eigenem Schmuck.

  

Zeichnungen – die jeder Betrachter sofort versteht - sind für Gabriele Heikamp ein besonderes, unverzichtbares Sprachrohr, eine Möglichkeit, sich trotz der Sprachbehinderung unmittelbar mit Witz, Trauer oder Ironie ausdrücken zu können.
 

Die Interpretation ihrer abstrahierenden  Acrylarbeiten bleibt immer der Phantasie des Betrachters überlassen. In ihrer Malerei, geprägt durch die besonders kräftige Farbgebung und räumliche Tiefe, erkennt der Betrachter Anklänge an selbst Gesehenes und begibt sich auf eine Wanderung zwischen Realität  und Traumwelt, die unwillkürlich die Neugierde weckt, fesselt und bewegt.

Gabriele Heikamp hat sich in ihren neueren graphischen Werken neben dem Interesse für Menschen der Architektur zugewandt. Diese Hinwendung zu geometrischen Formen bedeutet eine Rückbesinnung auf die drei Dimensionen der Architektur. Die  Auseinandersetzung mit der dritten Dimension zeigt sich auch in ihren kleinen ausdruckstarken, schwebenden Skulpturen aus Speckstein.

 

 

Vanaf zondag 24 maart tot en met 3 mei toont Octavia Molea in de Kopermolen aan het von Clermontplein in Vaals een bijzondere collectie schilderijen. De vernissage, omlijst met een inleiding en muziek, is op zondag 24 maart 15.00 uur. Het gebouw is voor tentoonstelling bezoek steeds van dinsdag tot en met zondag van 11.00 – 17.00 uur gratis toegankelijk.

Octavia Molea is geboren in Roemenië en ontving haar opleiding als beeldend kunstenares aan de Akademie van Boekarest. In 1974 kwam zij naar Nederland. Sindsdien heeft zij vele exposities gehad, voornamelijk in Nederland en Duitsland. Zij toonde reeds eenmaal in de Kopermolen haar collectie van eigenzinnige sieraden. In de parochiekerk van Voerendaal is veel van haar werk te zien:  het altaar, de retabel en de kruisweg.

De innerlijke draagwijdte van haar werk beschrijft zij zelf als eine nostalgische Archäologie der Gefühle, Sedimente der Zeit. Alles in haar werk is herinnering, opgegraven gevoelens over  vroeger, neerslag van voorbije jaren. Zij scheurt als het ware strookjes behang va n de muur  en dan verschijnt daaronder hoe het vroeger was. Haar werkwijze is eigenlijk precies andersom: zij hergroepeert in stukken geknipte kopieën van oude foto’s tot een collage, die ze vervolgens met pigmentverf overschildert. Zo ontstaat een abstractie van de werkelijkheid, waardoorheen toch steeds –soms helder, soms in een waas- vroegere tijden zichtbaar worden. En aldus wordt ook de bezoeker geconfronteerd met zijn eigen verleden.

In der Zeit vom 24. März 2013 bis zum 03. Mai zeigt Oktavia Molea in „de Kopermolen“ am von Clermontplein in Vaals nicht nur eine Übersicht ihrer Malerei, sie präsentiert auch eine besondere Kollektion ihres selbst hergestellten Schmucks. Die Vernissage – mit einer Einführung und mit Musik – ist am Sonntag, dem 24. März um 15:00 Uhr. Die Ausstellung ist dienstags bis sonntags  von 11:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Oktavia Molea ist in Rumänien geboren und erhielt ihre Ausbildung als bildende Künstlerin an der Akademie von Bukarest. Sie kam 1974 in die Niederlande und hat seitdem an zahlreichen Orten ausgestellt, auch in Deutschland. Auch  in der Pfarrkirche von Voerendal sind einige ihrer Werke zu sehen: der Altar, das Retabel und der Kreuzweg.

Den inneren Zusammenhang ihrer Arbeiten beschreibt sie selbst als „eine nostalgische Archäologie der Gefühle, Sedimente der Zeit“. Alles in ihrem Werk ist Erinnerung, in dem Sinn, dass uns in der Erfahrung Wirklichkeit gegeben ist.  Sie kratzt am Bild der Gegenwart solange, bis darunter Vergangenes zum Vorschein kommt. Ihre Arbeitsweise ist allerdings umgekehrt: sie gruppiert Schnipsel alter Fotos neu zu einer Collage, die sie dann mit Farbe übermalt und in neue Zusammenhänge setzt. Dadurch entsteht eine Abstraktion der Realität, durch die die „Segmente der Zeit“ sichtbar werden. Dieser zeitlosen Realität kann sich der Betrachter – geführt durch die Einladung des „schönen Bildes“ -  stellen.

 

 

Vanaf zondag 3 februari tot 17 maart exposeert in de Kopermolen aan het von Clermontplein te Vaals de uit Maastricht afkomstige in 1944 geboren beeldend kunstenaar Peter Bertus. Hij toont schilderijen, waaronder  landschappen en portretten, tekeningen en etsen. De vernissage is op zondag 3 februari  om 15.00 uur.

Peter Bertus kreeg zijn opleiding als beeldend kunstenaar aanvankelijk in Utrecht en Hilversum. Belangrijk was zijn verdere vorming aan de Maastrichtse Jan van Eyckacademie bij Ko Sarneel, Hub Levigne en Han Seur.  Hij genoot grote bekendheid als langjarig illustrator van de Limburgse dagbladpers en als docent tekenen/schilderen aan de kunstenopleiding Kumulus. Zijn oeuvre bestaat uit fijnzinnige portretten,  kleurrijke landschappen –de kunstzinnige opbrengst van zijn vele reizen van IJsland via Zuid-Engeland tot in het Noord-Afrikaanse Atlas gebergte- en vele tekeningen en etsen: daarin is vooral zijn geboortestad het geliefde onderwerp.

De Kopermolen Vaals is geopend van dinsdag tot zondag 11.00 -17.00 uur. De toegang is gratis.

Im Jahr 1944 wurde ich in Maastricht geboren, bin aber in jungen Jahren schon nach Baarn umgezogen.  In Utrecht besuchte ich abends die Kunstausbildung Artibus, u.a. studierte ich die Technik der Radierung bei Meister Fred Koot und das Zeichnen und Malen bei dem begeisternden Meister Bellaert. Tagsüber arbeitete ich in Hilversum bei dem Graphiker Cornelius van Velsen (Illustrationen, Plakate, Buchumschläge). Im Jahr 1962 kam ich zurück in meine Geburtsstadt, um da an der Jan van Eyck Akademie weiter zu studieren (Ko Sarneel, Hub Levigne, Han Seur) – Radierungen und Lithografien)

Von 1977-1995 habe ich, mit Unterbrechungen als Illustrator für die Tageszeitung De Limburger gearbeitet. Am ehemaligen CCV, später Kumulus, war ich als Dozent für Zeichnen und Malen tätig.

Das Reisen ist immer eine wichtige Inspiration für meine Arbeit gewesen; mit öffentlichen Verkehrsmitteln kreuz und quer durch Europa, von den Gebieten wie Island, Schottland und Norwegen bis in den Süden zum Hohen Atlas und den griechischen Inseln. Öfter fuhr ich nach Cornwall und in die Bretagne, immer mit dabei:  Stift und Pinsel.

Die Städte und Dörfer, die vielen Museen und die unterschiedlichen Landschaften inspirierten das schauende Auge und  die zeichnende Hand, im Gedächtnis getragen und im Herzen ausgewählt: Nahrung für neue Aufgaben im Atelier.

Peter Bertus

 

Vanaf zondag 16 december tot 27 januari 2013 toont de Limburgse {Klein Welsden] beeldende kunstenaar Henk Speth in De Kopermolen aan het von Clermontplein te Vaals schilderijen en tekeningen. De vernissage is op zondag 16 december 15.00 uur. De kunstenaar houdt zelf een inleiding. Er is muziek: Lazaro Tejedor spaanse gitaar en Gerrie de Vries zang voeren Spaanse liederen uit van Frederico García Lorca en Juaquin Rodrigo.

Henk Speth schildert met ei-tempera op door krijt geprepareerd linnen. De tekeningen komen tot stand doordat roet wordt losgelaten op rijstpapier, dat aldus op een speciale wijze uitwaaiert in onvergelijkbaar zwarte lijnen en structuren. De kunstenaar probeert in zijn werk de realiteit naar betekenis te ordenen, zodat een persoonlijk universum ontstaat. Wij mensen ordenen wat wij zien, horen, voelen enzovoort voor ons tot een samenhang, die er buiten ons eigenlijk niet is. Speth ordent in zijn werk herkenbare elementen [bv. verwelkende tulpen] tot een zintuiglijke eenheid: en daarmee ervaart de kijker een specifieke betekenis. Een soort paradoxaal abstrakt realisme. 

 

Henk Speth, Künstler aus der niederländischen Provinz Limburg, stellt vom 16. Dezember 2012 bis zum 27. Januar 2013 in der Kopermolen am von-Clermontplein in Vaals seine Gemälde und Zeichnungen aus. Die Vernissage ist am Sonntag, dem 16. Dezember um 15:00 Uhr. Der Künstler spricht selbst die einleitenden Worte zur Ausstellung. Musikalisch umrahmt wird die Vernissage von Lazaro Tejedor, spanische Gitarre und Gerrie de Vries, Gesang. Geboten werden Lieder von Frederico Garcia Lorca und Joaquin Rodrigo.

Henk Speth malt mit Ei-Tempera auf Leinen, das mit Kreide vorbehandelt ist. Seine Zeichnungen entstehen durch Ruß, der auf Reispapier verrieben wird und durch den schwarze Linien und Strukturen einer besonderen Art entstehen. Der Künstler sucht in seiner Arbeit die Realität nach Bedeutung zu ordnen; auf diese Weise entsteht ein persönliches Universum, das er in seiner Kunst zu vermitteln versucht: er ordnet in seiner Arbeit sich wiederholende Elemente zu einer sinngebenden Einheit und damit erfährt der Betrachter sowohl ihre besondere individuelle als auch ihre allgemeine Bedeutung. Eine paradoxe Art von abstraktem Realismus.

 

Vanaf zondag 21 oktober tot en met 9 december is in de Kopermolen en in Galerie de Gau, beide gelegen aan, het von Clermontplein te Vaals werk te zien van de Duitse beeldende kunstenaars Oskar Berner en Wolfgang Göddertz. De vernissage is op zondag 21 oktober om 15.00 uur, met een inleiding door Joachim Koch en muzikale omlijsting door de bekende saxofonist Claudius Valk.

De beeldhouwer Wolfgang Gödderz [1944] is een leerling van de wereldvermaarde Henri Moore. In zijn werk zoekt hij de grenzen op van  wat met stilstaande vormen in de ruimte mogelijk is: om maximale beweging, dynamiek en kracht uit te drukken. Zo komt hij tot sculpturen in metaal, welke de bezoeker uitnodigen tot het ontdekken van een heel persoonlijke symboliek. 

Oskar Berner [1948] probeert in zijn schilderijen de mens –man of vrouw, jong of oud, mooi of lelijk- te betrappen op het moment dat die zich onbespied waant en juist dan de meest zuivere emotie laat zien: verdriet en woede, moedeloosheid en hoopvolle blikken, uitputting en innerlijke rust. Maar het meest sprekend in zijn werk is de verbeelding van de menselijke gespletenheid. Die geeft hij vorm op een manier welke het individuele moment overstijgt. Hij duidt niet, geeft geen betekenis, maar observeert en laat zien: de bezoeker moet in de confrontatie zijn eigen standpunt bepalen.

 

Der Maler Oskar Berner und der Metallbildhauer Wolfgang Göddertz  präsentieren ihre Arbeiten vom 21. Oktober bis zum 09. Dezember 2012 in „de Kopermolen“ und in Galerie de Gau, beide gelegen am von Clermontplein in Vaals. Die Vernissage ist am Sonntag, dem 21. Oktober um 15:00 Uhr.

Joachim Koch spricht die einleitenden Worte, für die musikalische Umrahmung sorgt der bekannte Deutsche saxofonist Claudius Valk.

Beide Künstler arbeiten im Umfeld der Kunststadt Köln.

Wolfgang Göddertz, u.a. ein Schüler Henry Moores, lotet mit den Materialien Edelstahl und Aluminium die Möglichkeiten der Geometrie in der gesamten Räumlichkeit aus. Bewusst setzt er sich über statische Gesetzmäßigkeiten hinweg wenn es darum geht Bewegung, Dynamik oder Kraft zu demonstrieren. Die von ihm geformten Monumente und Objekte treten in intensive Korrespondenz zu umgebender Natur und Architektur: damit das Mögliche entsteht…

Oskar Berner schildert in seinen Bildern Momente von Menschen – Mann oder Frau, jung oder alt, schön oder hässlich – in denen die Dargestellten sich unbeobachtet fühlen und ihre unverfälschten Emotionen sehen lassen wie Ärger und Wut, Mutlosigkeit und Hoffnung, Zwiespalt und innere Ruhe . Diesem allen gibt er eine Form, die den individuellen Moment übersteigt indem er nicht deutet sondern nur beobachtet und sehen lässt: der Betrachter muss seinen eigenen Standpunkt bestimmen 

 

LEO MURA EN KARL-HEINZ LAUFS EXPOSEREN IN DE KOPERMOLEN VAALS

 

Vanaf 26 augustus tot 14 oktober is er in De Kopermolen aan het von Clermontplein in Vaals een gevarieerde selectie te zien van beeldende kunst door twee gerenommeerde kunstenaars uit de regio Aachen. De vernissage is op zondag 26 augustus om 15.00 uur. Deze opening wordt omlijst door een inleiding op het werk en uitvoering van muziek.

Leo Mura is bekend om zijn zeefdrukken, linoleum- en houtsneden, met een eigenzinnige, persoonlijke zeggingskracht. Hij onderzoekt in experimenten de mogelijkheden en grenzen van deze druktechnieken als individuele vorm van expressie. Daarbij werkt hij gekozen onderwerpen indringend uit in series.

Karl-Heinz Laufs, kunstenaar afkomstig uit Erkelenz, heeft naam gemaakt met schilderijen, zeefdrukken en objecten in hout, beton, ijzer en brons. Zijn werken hebben dikwijls associaties met architectuur. Zij dragen dan ook veelvuldig titels met daarin het woord Haus.

AUSSTELLUNG LEO MURA UND KARL-HEINZ LAUFS

Vom 26. August bis 9. Oktober 2012 ist in De Kopermolen am von Clermontplein in Vaals eine Auswahl von Werken zweier renommierter bildender Künstler aus der Region Aachen zu sehen. Die Vernissage mit Werkeinführung und Musik findet am Sonntag, dem 26. August, um 15 Uhr statt.

Leo Mura ist bekannt für seine Siebdrucke, Linoleum- und Holzschnitte mit eigensinniger persönlicher Aussagekraft. Er untersucht auf experimentelle Weise die Möglichkeiten und Grenzen dieser Drucktechniken als individuelle Ausdrucksformen. Dabei entstehen eindringliche nach Themen zusammengefasste Serien.

Karl-Heinz Laufs, ein aus Erkelenz stammender Künstler, hat sich einen Namen mit Gemälden, Siebdrucken und Objekten aus Holz, Beton, Eisen und Bronze gemacht. Seine Werke erwecken oft die Assoziation von Architektur. Vielfach tragen sie Titel, die das Wort Haus enthalten.

 

De Kopermolen viert dit jaar de Kunstmaand Vaals –met daarin ook de tweedaagse Internationale Kunstmarkt voor professionele kunstenaars, de enige echte- door een grootse tentoonstelling met werk van een der pijlers van de Limburgse beeldende kunst: de in St. Geertruid woonachtige Sjef Hutschemakers. De expositie loopt van zondag 8 juli t/m woensdag 22 augustus. Op 8 juli is om 15.00 uur de vernissage. Muzikale omlijsting verzorgt Marcel Verheggen op het monumentale Hilgers-orgel.

In het kader van zijn tachtigste verjaardag waren er al verschillende exposities, er verscheen een boek –Verbondenheid- met tekeningen, alom was er aandacht voor deze kunstzinnige grootheid uit onze eigentijdse regio. In De Kopermolen aan het von Clermontplein te Vaals brengt “d’r Hutsch” nog niet getoonde schilderijen en tekeningen met als onderwerp: de Vrouw.

Het werk van de in Banholt geboren Sjef Hutschemakers is een leven lang gekenmerkt door zijn Limburgse boerenafkomst. Voortbestaan wordt daarin getekend als het centrale onderwerp. Het directe contact met Moeder Aarde [‘die ons voedt en kruid en bloemen groeien doet’ Zonnelied St. Frans], bron van voortleven. Het dagelijkse doen van de eenvoudige mensen om hem heen –in rituelen, werk, feesten, het boerenland met zijn vee- dat alles legt hij vast in zijn kunstzinnige arbeid. Het zijn steeds varianten op zijn diep religieus besef van de doorlopende lijn van leven waarin wij ons bevinden.

De vrouw is het centrale onderwerp van deze tentoonstelling [waarvan de werken meestal ook te koop zijn, met in mappen ook werk geprijsd voor een breed publiek]. Zij is van deze levensdrang het symbool bij uitstek: in schoonheid naar lichaam en geest, in vruchtbaarheid en moederschap. Veel schilderijen zijn ontstaan in creatieve sessies met leerlingen en cursisten. En alles in zijn eigen direct herkenbare, expressieve en heel persoonlijke vormentaal. Deze expositie wordt een feest. Maar Sjef is zelf reeds verder: hij werkt nu aan verbeelding van de Bijbelse Psalmen!

De Kopermolen is geopend van dinsdag t/m zondag van 11.00 – 1700 uur.

 

De Kopermolen in Vaals feiert den Kunstmonat in diesem Jahr durch eine große Ausstellung der Arbeiten eines Mannes, der als einer der Pfeiler der bildenden Kunst in Limburg bezeichnet werden kann:  Sjef Hutschemakers  aus St. Geertruid. Die Ausstellung läuft von Sonntag, dem 08. Juli bis Mittwoch, dem 22. August 2012. Am 08. Juli um 15:00 Uhr wird die Ausstellung mit einer Vernissage eröffnet, die musikalisch durch Marcel Verhagen auf der Hilgers-Orgel umrahmt wird. Während des Kunstmonats findet an zwei Tagen auch der internationale Kunstmarkt für professionelle Künstler statt. Der einzige Echte!

Im Zusammenhang mit dem 80. Geburtstag von Sjef Hutschemakers  fanden schon verschiedene Ausstellungen statt; es erschien ein Buch mit Zeichnungen – Verbondenheid - ; es gab also einige Aufmerksamkeit für diese kunstsinnige Größe aus unserer Region. In der Kopermolen zeigt „d`r Hutsch“ Bilder und Zeichnungen, die noch nicht ausgestellt wurden – als Sujet: die Frau.

Das Werk von Sjef Hutschemakers, der in Banholt geboren wurde, ist durch seine Herkunft aus einer limburgischen Bauernfamilie gekennzeichnet – das Fortbestehen als zentrales Thema, der direkte Kontakt mit Mutter Erde als Lebensbrunnen. Das alltägliche Tun der einfachen Menschen um ihn herum – in Ritualen, Festen, Arbeit, das Bauernland mit seinem Vieh – das alles beschreibt er in kunstvoller Arbeit. Es sind stets Varianten seines tief religiösen Empfindens für eine immer weiter laufende Lebenslinie, in der wir alle uns befinden.

Die Frau ist das zentrale Thema dieser Ausstellung. Sie ist das Symbol für diese Lebenslinie, in körperlicher und geistiger Schönheit, in Fruchtbarkeit und Mutterschaft.
Viele Bilder sind in kreativen Sessionen mit Lehrlingen und Kursteilnehmern entstanden, alle in seiner direkt erkennbaren, expressiven und sehr persönlichen Formensprache – diese Ausstellung wird ein Fest!
Sjef Hutschemakers arbeitet jetzt an der Bebilderung der Biblischen Psalmen.

Die Arbeiten von Sjef Hutschemakers, die in der Ausstellung gezeigt werden, sind überwiegend auch zu kaufen, teils auch in preiswerten Mappen für ein breites Publikum.

Die Kopermolen ist von Dienstag bis Sonntag von 11:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

 

 

Van af zondag 6 mei tot 24 juni tonen de Duitse kunstenaars Peter Stock en Franz Bahr in De Kopermolen aan het von Clermontplein te Vaals schilderijen in oude technieken en monumentale sculpturen in metaal.

De vernissage van deze expositie is op zondag 6 mei om 15.00  uur. Dipl. Ing. Joachim Koch houdt de inleiding, de muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Happy Wanderers, een jazz-ensemble uit Köln, waarin Peter Stock sinds lang bassist is.

Peter Stock [1940] heeft reeds een beroepsleven als architect achter zich. Sinds zijn pensionering houdt hij zich in studie en praktijk bezig met de vakmatige technieken van schilderen in olieverf. Bij voorkeur past hij technieken van oude meesters toe, zoals lazuurtechniek, schilderen in lagen, met toevoegingen en nuanceringen. De schilderijen komen zo tot stand  middels vele fasen van  bewerking. Het thema  is veelal landschap, maar vervreemd door  surrealistische en illusionistische figuren. De schilderijen zijn bewust vol  raadsels. De beschouwer moet -in plaats van een rationele benadering- eerder de geheimzinnige diepte van een visioen ervaren.

Franz Bahr [1966] is in de jaren  negentig begonnen met een nieuwe techniek om  edelstaal, plaatijzer en koper te bewerken. Zijn werk houdt zich bezig met de vraag of in de metaalbewerking eenzelfde soort ontwikkeling mogelijk is als in videokunst, computer en internet heeft plaats gevonden.  De vraagstelling is dan: wat gebeurt er met metaal wanneer het van binnenuit door luchtdruk uiteengedreven wordt. Het metaal reageert door zijn flexibiliteit op de luchtdruk en zo ontstaan plastische figuren, objecten  met een voor het materiaal ongewone textuur, welke irriterend kan werken , omdat deze speelt met de manier van waarnemen. Op irrationele en intuïtieve wijze  valt  wat ogenschijnlijk een geheel is uiteen en –andersom- worden  losstaande delen bijeen gevoegd.

De Kopermolen  is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Die deutschen Künstler Peter Stock und Franz Bahr präsentieren vom 06. Mai bis zum 24. Juni 2012 in ihrer Ausstellung  in „De Kopermolen“ am von Clermontplein in Vaals Gemälde in alter Maltechnik und moderne pneumatische Metallskulpturen.

Die Vernissage dieser Ausstellung ist am Sonntag, den 06. Mai um 15:00 Uhr. Zur Einleitung wird Joachim Koch sprechen; die Vernissage wird musikalisch von den „Happy Wanderers“ begleitet, einer Jazzband aus Köln, als deren Bassist Peter Stock seit langen Jahren tätig ist.

Peter Stock hat bereits ein Berufsleben als Architekt hinter sich. Seit seiner Pensionierung beschäftigt er sich mit den handwerklichen Techniken besonders alter Ölmalerei. Mit Vorliebe wendet er die Techniken alter Meister an, wie Lasurtechnik, das Malen in verschiedenen Schichten und Nuancierungen. Die Gemälde entstehen so in vielen aufeinanderfolgenden Arbeitsgängen. Thematisch geht Peter Stock oft von Landschaften aus, die er mit surrealistischen und illusionistischen Figuren verfremdet. Die Bilder sind voller Rätsel. Der Betrachter muss sich –statt rationaler Annäherung – eher  geheimnisvollen Tiefen und Visionen öffnen.

Franz Bahr hat in den 90`iger Jahren mit einer neuen Technik zur Bearbeitung von Edelstahl- und Kupferblechen begonnen. Er nutzt Metallbleche unterschiedlicher Art, versieht diese mit einer vorher festgelegten Form und „bläst“ sie dann auf. Das Metall reagiert durch seine Beweglichkeit auf den Luftdruck und lässt plastische Figuren entstehen, Objekte mit einer für das Material ungewöhnlichen Stofflichkeit, die irritierend wirken kann und „förmlich“ mit der menschlichen Wahrnehmung spielt. Irrational und intuitiv wird scheinbar zusammengehörendes aufgelöst und scheinbar nicht zusammengehörendes zusammengefügt.

„De Kopermolen“  ist von Dienstag bis einschließlich Sonntag von 11:00 bis 17:00 Uhr geöffnet

 

 

Vanaf zondag 11 Maart tot en met 29 April exposeert het collectief Kunst zum Beispiel in De Kopermolen Vaals aan het von Clermontplein. Het collectief bestaat uit Jos Ehlen, Lia van Ham, Gabriele Prill en Dietmar Gubin. Zij tonen schilderijen, sculpturen in glas en keramiek en licht/videokunst. De vernissage is op zondag 11 maart om 15.00 uur. De inleiding wordt gehouden  door Suzanne Anemüller, het geheel wordt muzikaal omlijst door Zyxban Wolfs  op cello.

De keramiste Jos Ehlen is bekend door haar vele cursussen in binnen- en buitenland. Zij werkt met het kleiproduct dat paperclay heet, de objecten die zij  daarvan maakt krijgen door rakuglazuren en rakustoken een fraaie afwerking.

Lia van Ham –ook werkzaam in keramiek- componeert in haar zeefdrukken foto’s/eigen tekeningen en collages tot een nieuw harmonieus totaalbeeld: zo geeft ze de werkelijkheid weer op een ´eigenwijze’ manier. Zij maakt ook keramische objecten. In het werk van

Gabriele Prill is goed terug te vinden dat zij langere tijd gestudeerd en gewerkt heeft in de Verenigde Staten. Van 2007 t/m 2010 organiseerde zij een expositie van meer dan 350 kunstenaars in de benefiettentoonstelling “100 kunstenaren – 100 tegels”.

Dietmar Gubin is fotograaf en graficus, gespecialiseerd in industriële reclame. Zijn deelname aan de expositie bestaat uit videopresentaties.

De Kopermolen is op dinsdag t/m zondag geopend van 11.00 – 17.00 uur.

 

Die Künstlergruppe „Kunst zum Beispiel“ stellt vom 11. März bis einschließlich zum 29. April 2012 in De Kopermolen Vaals am Clermontplein ihre Werke aus. Die Gruppe besteht aus Jos Ehlen, Lia van Ham, Gabriele Prill und Dietmar Gubin.

Die Künstler präsentieren Gemälde, Skulpturen in Glas und Keramik sowie Licht- und Videokunst. Die Vernissage ist am Sonntag, den 11. März um 15:00 Uhr. Zur Einführung spricht Susanne Anemüller, die Vernissage wird durch Zyxban Wolfs am Cello musikalisch umrahmt.

Jos Ehlen ist als Keramikkünstlerin durch ihre vielen Kurse im In- und Ausland bekannt. Sie arbeitet mit „paperclay“, einem mit Ton versetzten Papierfaserbrei, der nach der Bearbeitung gebrannt werden kann. Ihre bearbeiteten Werkstücke erhalten durch eine Rakuglasur ein besonderes Finish.

Lia van Ham komponiert in ihren Siebdrucken nach eigenen Fotografien, Zeichnungen und Collagen ein neu zusammengesetztes, harmonisches Gesamtbild, sie bildet so die Realität auf eigenwillige Weise neu ab.

Gabriele Prill lässt in ihren Arbeiten erkennen, dass sie lange Zeit in den Vereinigten Staaten studiert und gearbeitet hat. In den Jahren 2007 bis 2010 organisierte sie eine Wohltätigkeitsausstellung „100 Künstler – 100 Tonfliesen“ mit dann doch mehr als 350 Künstlern.

Dietmar Gubin ist Grafiker und Fotograf und auf industrielle Reklame spezialisiert. Seine aktuellen Arbeiten zeigen Produktkunst/Kunstprodukte und Ausstellungsfotografie. Während der Ausstellung zeigt er Videopräsentationen.

De Kopermolen ist von Dienstag bis einschließlich Sonntag von 11:00 bis 17:00 Uhr geöffnet

 

 

KUNST IN VEELVOUD

Vanaf zondag 15 januari tot en met 4 maart toont een groep van vijf beeldende kunstenaars in De Kopermolen aan het von Clermont plein in Vaals een breed geschakeerde reeks van kunstobjecten.

Leo Klein en Leny Franken brengen sculpturen,  er zijn schilderijen en er is mode te zien van Ilse Heller; Octavia Molea exposeert haar eigenzinnige sieraden en Inge Offergeldt toont haar schilderijen en monumentale kledingontwerpen.

De vernissage is op zondag 15 januari om 15.00 uur. Er is een inleiding door Leo Klein omlijst door muziek.

Octavia Molea is naast haar schilderijen bekend om haar eigenzinnige sieraden, die meestal bestaan uit een gegeven steen, welke op een kunstzinnige wijze is gevat en wordt gecombineerd met andere materialen. Ilse Heller uit Aachen heeft een reputatie als illustrator van teksten en reclameboodschappen. Hier is zij te zien met mode-kunstwerken op zijde en met schilderijen. Inge Offergeldt-Widra doet veel aan textieldesign [Unikatkleidung] met natuurlijke materialen. Zij toont tevens haar schilderwerken.

Leo Klein en Leny Franken  –samen het Kerkraadse  Atelier L1- komen o.a. met de mysterieuze ‘bronzen vogels’; daarbij wordt de toeschouwer telkens uitgenodigd om de geheimtaal van de mens achter de kunst te ontcijferen.

VIELFÄLTIGE KUNST IN DER KOPERMOLEN

Vom 15. Januar bis 4. März 2012 zeigt eine Gruppe von fünf bildenden Künstlern in der Kopermolen am von Clermontplein in Vaals sehr verschiedenartige Kunstobjekte.

Leo Klein und Leny Franken bringen Skulpturen, es gibt Mode und Bilder von Ilse Heller zu sehen, Octavia Molea stellt ihren eigensinnigen Schmuck aus und Inge Offergeldt zeigt Bilder und monumentale Kleidungsentwürfe.

Die Vernissage ist am Sonntag, dem 15. Januar um 15.00 Uhr. Leo Klein übernimmt die  musikalisch umrahmte Einführung. Musik durch Christoph Mödersheim: ElectroLyrik [Lyrische TonKunst zum Sein].

Olivia Molea ist neben ihren Bildern für ihre außergewöhnlichen Schmuckkreationen bekannt, die meist aus einem naturbelassenem Stein bestehen, der kunstvoll eingefasst und mit anderen Materialien kombiniert wird. Ilse Heller aus Aachen hat sich einen Namen als Illustratorin von Texten, u.a. in der Werbebranche, gemacht. Hier ist sie mit Mode-Kunstwerken und Bildern vertreten.

Die Textildesignerin Inge Offergeldt-Widra stellt Unikatkleidung aus natürlichen Materialien her. Auch sie zeigt außerdem Bilder.

Leo Klein und Leny Franken - zusammen führen sie das Kerkrader Atelier L1 - kommen u.a. mit geheimnisvollen Bronzevögeln, bei denen die Betrachter eingeladen werden, "die Geheimsprache des Menschen hinter der Kunst zu entziffern".

 

EXPOSITIE INEZ CREUWELS EN SYBILLA SCHULZ

 

Vanaf zondag 20 november tot en met 8 januari zijn in De Kopermolen Vaals aan het von Clermontplein schilderijen en gouaches te zien van Inez Creuwels en sculpturen van Sybilla Schulz. De opening van de tentoonstelling is op zondag 20 november 15.00 uur. De inleidingen wordt gehouden door Inez Creuwels zelf en dr.Albert Hurtz uit Köln; De Koreaanse pianiste Young Kyung Sung verzorgt de muzikale omlijsting.

Inez Creuwels put inspiratie uit haar eigen levenservaringen. De van daaruit  opgeslagen beelden worden tot kunstwerken op het moment dat ze in spanning en emoties zijn uitgekristalliseerd. Deze worden dan verwerkt in abstracte, lyrische composities, waarin soms subtiele tinten in transparante structuren de overhand hebben en dan weer warme kleuren in compactere vormen de sfeer bepalen. Er is steeds de uitnodiging aan de toeschouwer om ook zichzelf daarin te herkennen. Zij heeft gemiddeld vier exposities per jaar.

Sybilla Schulz’ opleiding Technisch Tekenen is medebepalend geweest voor haar ontwikkeling als kunstenaar: de precieze observatie van details en deze bijeenbrengen in een synthetische samenhang is veelal de kern van haar kunstzinnige activiteit. Deze constructieve  werkwijze kan opbouwend [bv. een model in was] of afbouwend [bv. wegkappen in steen] zijn, maar soms is het resultaat dan toch anders dan het oorspronkelijk geplande uitgangspunt. Haar inspiratie ontleent zij uit het dagelijkse leven, de wereld van dieren en fabels, maar ook uit de twilightzone tussen illusie en utopie: dan ontstaat een surrealistische verbeelding van fantasierijke dagdromen en absurde visioenen. Zij neemt deel aan talrijke kunstfestivals.

 

Ausstellung Inez Creuwels und Sibilla Schulz

 

Von Sonntag, dem 20. November 2011 bis zum 08. Januar 2012 werden in „de Kopermolen“ am von-Clermontplein in Vaals Bilder und Gouachen von Inez Creuwels und Skulpturen von Sibilla Schulz ausgestellt. Die Vernissage ist am 20. November um 15:00 Uhr. Die Einführung wird durch Inez Creuwels selbst und durch Dr. Albert Hurtz aus Köln gehalten. Die koreanische Pianistin Young Kyung Sung wird die Vernissage musikalisch umrahmen.

Beide Künstlerinnen haben regelmäßige Ausstellungen und nehmen an zahlreichen Kunstfestivals teil.

 

Inez Creuwels erhält ihre Inspiration aus ihrer eigenen Lebenserfahrung. Die daraus wachsenden Bilder werden in dem Moment zu Kunstwerken, in dem Spannung und Emotionen auskristallisiert werden. Diese werden dann in abstrakte und lyrische Kompositionen verarbeitet, in denen subtile Töne und transparente Strukturen überwiegen, in denen aber auch warme Farben in nachdrücklichen Formen die Sphäre bestimmen können. Es gibt immer eine Einladung an den Betrachter, auch sich selber wiederzuerkennen.

 

Sibilla Schulz wurde als technische Zeichnerin ausgebildet und das war bestimmend für ihre Entwicklung als Künstlerin: die genaue Betrachtung von Einzelelementen und deren Verbinden in  neue Zusammenhänge ist der Kern ihrer künstlerischen Intentionen. Die konstruktive Arbeitsweise kann „aufbauend“ im Zusammenfügen sein, aber auch „abbauend“ im Bearbeiten verschiedener Materialien, z.B. Stein. Die Inspiration während der Bearbeitung kann durchaus zu anderen Ergebnissen führen als ursprünglich geplant. Die Inspiration kommt aus dem Alltag genauso wie aus der Welt der Fabeln, aus der Schattenzone zwischen Wirklichkeit, Illusion und Utopie; es entsteht eine surrealistische Verbindung zwischen der Phantasie von Tagträumen und dem Eindruck ferner Visionen.

 

 

THOMAS HAENDLY EN BOHDAN Z. STACHIW IN DE KOPERMOLEN

 

Van 11 September tot 14 November exposeren Thomas Ch. Haendly en Bohdan Z. Stachiw, afkomstig uit Aachen en Mechernich [Eifel], resp. schilderijen en sculpturen in De Kopermolen aan het von Clermontplein in Vaals. De vernissage is op zondag 11 september 15.00 uur. De inleiding wordt gehouden door Günter Perplies, de muzikale omlijsting verzorgt Hans-Peter Schüller, piano.

Thomas Haendly studeerde oorspronkelijk architectuur en stedenbouwkunde. Hij is echter een veelzijdig en eigenzinnig kunstenaar, wiens aktieradius zich uitstrekt van de ontwikkeling van nieuwe schildertechnieken met drukverf tot en met quasi-wetenschappelijke benaderingen van melkverpakkingen. Dwars tegen de computer in tekent hij sedert 1997 weer met potlood, pastel en inkt: knoestige boomstronken, wolkenpartijen uit schoorstenen van energiecentrales, grillige marmertekeningen –niet zelden haalt hij de daarin verborgen erotische elementen naar voren. Vóór alles is zijn bedoeling: de kijker aan te zetten tot preciezer toezien, door te stoten naar de interpretatie van het onderwerp, zich te focussen op één enkel gegeven ….. en daar levensvreugde aan te ontlenen.

Bohdan Z. Stachiw heeft een veelzijdige afkomst. Als Nederlander geboren in Indonesië studeerde hij na het gymnasium aan de Hogeschool  te Zwolle voor bouwingenieur. Sinds 1981 woont hij in de Bundesrepublik. Daar studeerde hij in 1986 af als architect. In 1995 volgde nog eens een studie als beeldhouwer. Sindsdien werkt hij als vrije kunstenaar; zijn beelden in hout, brons en steen zijn in tentoonstellingen te zien in Duitsland, Nederland, Frankrijk en België. Hij geeft zomercursussen en organiseert educatieve projecten.

 

 

KUNSTCOLLECTIEF VAALS EXPOSEERT IN DE KOPERMOLEN

 

Vanaf 10 juli t/m 4 september tonen 10 leden van het Kunstcollectief Vaals hun kunstwerken in de Kopermolen Vaals aan het von Clermontplein, in een keur van materialen, vormen en stijlen. De opening van de expositie is op zondag 10 juli om 15 uur. Regina van Romondt houdt een inleiding. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Annemiek Lebens.

 

Het Kunstcollectief Vaals is een groep van kunstenaars, heel verschillend wat betreft opleiding, leeftijd, werkwijze en stijl. Hun gezamenlijk doel is: actieve kunstbeoefening en het tonen van hun werk in de openbare ruimte. Elly Prevoo schildert stillevens, landschappen en bloemen in aquarel en acryl, voornamelijk met primaire kleuren. Witha Amkreutz maakt abstract werk in verf, krijt, maar ook in zand uit alle delen van de wereld; haar schilderijen zijn een kleine reis door haar leven en de weergave van haar emoties. Frans Janssen is heel veelzijdig in schilderijen, houtsnijwerk, metaal en steen; zijn inspiratie vindt hij in de natuur en de muziek. De abstracte werken van Gert Jan Blom –hij is gefascineerd door de menselijke anatomie, landschappen en wolkenpartijen- geven hun onderwerpen op mystieke wijze weer in soms strakke lijnen en vormen. Susanne Anemüller studeerde kunst en geschiedenis aan de universiteit van Braunschweig; haar opleiding in metaalbewerking vindt men terug in heel karakteristieke en eigenzinnige objecten. Jo Wauben werd bekend door zijnBlauwe Serie” schilderijen; hij houdt zich bezig met het geheimnisvolle onstaanspoces van het kunstwerk, dat vervolgens als een wezen met actieve krachten een eigen weg gaat. Paul Kern verwerkt de indrukken uit zijn reizen in de krachtige penseelstreken van zijn magisch-realistisch schilder- en tekenwerk. Josef Lemmens en Ute Steffens vormen samen het kunstenaarsdus DNT-Art [Deutsch- Niederländische Tangente]: sinds 1984 worden hun magisch realistische werken door hen samen geconcipiëerd, uitgewerkt en voltooid. Louise Kloth heeft een voorkeur voor impressionistisch en figuratief schilderen in aquarel en acryl; daarin gaat zij op zoek naar een eigen weg en stijl.

 

De Kopermolen is van dinsdag tot en met zondag dagelijks geopend vanaf 11.00 tot 17.00 uur.

 

 

EEN VEELZIJDIG KUNSTENAAR UIT VAALS

 

Vanaf zondag 15 Mei tot en met zondag 3 Juli exposeert de sinds 1993 in Vaals woonachtige kunstenaar Gerd Lebjedzinski zijn schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken in De Kopermolen aan het von Clermontplein 11 te Vaals. De vernissage is op zondag 15 Mei om 15.00 uur. Er is een inleiding door Berndt Radtke en de bijeenkomst wordt opgeluisterd met orgelimprovisaties door Herbert Vossebrecher.

 

Gerd Lebjedzinski (*1946) studeerde schilderkunst en kunstgeschiedenis en had praktijk als lithograaf, toneeldecorateur en kunstdocent. Nu werkt hij als onafhankelijk beeldend kunstenaar in Vaals. Altijd staat de mens in het middelpunt van zijn expressieve werk, bijvoorbeeld in het groot opgezette beeldenproject DU-ICH, van 12 werken zijn er hier 3 te zien: krachtige portretten op jutezakken afkomstig uit de Watermolen in Epen. Potloodtekeningen in groot formaat en gevoelig werk in houtskool op het thema ‘kruisweg’ zijn een volgend bewijs van zijn veelomvattend kunstenaarschap.

Uit de verbeeldende uitwerking van zijn onderwerpen blijkt steeds vernieuwingsdrang en plezier aan experimenteren, dikwijls geformuleerd als ‘gemengde techniek’. Er een kleine keuze te zien aan beeldhouwwerk in steen, brons en ander metaal. Ontwerptekeningen en een model voor een 15 meter hoog beeld, dat op een stortplaats in Aken Noord moet komen te staan,  ronden deze expositie af.

 

Michiel van Henten (beelden) en Marte Hameleers (schilderijen) exposeren van 20 maart t/m 8 mei in museum de Kopermolen te Vaals.

 

De opening zal plaatsvinden op 20 maart om 15 uur door Odile Wolfs, gedeputeerde voor de Provincie Limburg, portefeuillehouder cultuur. Tevens is er pianomuziek van Isabelle van Dooren.

Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 11 tot 17 uur.

 

Van Michiel van Henten zullen grote houten sculpturen te zien zijn in combinatie met bronzen beelden samen met de eitempera en olieverf schilderijen van Marte Hameleers.

Marte exposeerde in 2003 voor het eerst in Limburg in de Kopermolen samen met haar vader Jos Hameleers. Nu acht jaar later wil ze een overzicht van haar schilderwerk laten zien over deze periode. Naast recent werk is er ook ouder werk te zien, werk uit particuliere collecties en opdrachten, deze werken zijn nog niet of slechts sporadisch geëxposeerd.

Voor Michel is het een uitdaging om voor het eerst in de Kopermolen te exposeren. Ook hij laat een overzicht van zijn veelzijdig oeuvre zien.

Zowel Michel als Marte is op zoek naar een poëtische wereld met de mysterieuze mens en de natuur daarin centraal. Beiden kenmerken zich door een ambachtelijke manier van werken.

 

Marte Hameleers studeerde aan de Kunstacademie te Maastricht en Antwerpen en is in 2002 afgestudeerd aan de kunstacademie te Utrecht, afdeling schilderen.

In de verstilde, poëtische wereld waar mensen, dieren en planten centraal staan in een landschap, zijn de mensen doorgaans groots en geheimzinnig  weergegeven in een geheel eigen mysterieuze wereld (zie ook www.martehameleers.nl).

 

Michel van Henten heeft zijn opleiding genoten aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht en studeerde daar in 2002 af voor de richting beeldhouwen.

Tijdens zijn opleiding is hij begonnen met hout te bewerken, en te houwen tot organische vormen. Tegenwoordig richt hij zich voornamelijk op de menselijke figuur en gebruikt hij behalve hout ook andere materialen, zoals bladeren, veren en brons. Ook zijn beelden hebben een sterk poëtisch karakter en verhalen over de aardse oorsprong van een ieder. Zo probeert hij een beschrijving te geven van de complexe menselijke emotionele belevingswereld (zie ook www.michelvanhenten.nl).

 

 

INTERNATIONALE KUNSTENAARS IN DE KOPERMOLEN
Vanaf zondag 23 januari t/m 13 maart exposeren in De Kopermolen aan het von Clermontplein te Vaals vier kunstenaars, bij drie van hen spelen buitenlandse 'roots' of langdurig verblijf in exotische streken een grote rol. De opening van de tentoonstelling is op zondag 23 januari om 15.00 uur.
Jan de Rooy schildert acryl op doek, waarbij hij bezig is met het aftasten van de balans tussen abstractie en figuratie, zoekend naar harmonie tussen lijn en kleur. Het resultaat is niet alleen beeld, maar een gebeurtenis, of zelfs een avontuur waarin je wordt meegevoerd.
Amara Valencia's sieraden en bronzen beelden weerspiegelen de subtiele energie die zij van haar voorvaderen uit Chili heeft meegekregen. Het dagelijks leven is haar inspiratiebron: daar toont zich het Goddelijke in zijn schoonheid, en deze is terug te vinden in de natuurlijke materialen van haar sieraden en beelden.
Patrick Rijs is geboren in Australië, maar woonde van kindsbeen af in Venlo. In zijn schilderen geeft hij uitdrukking aan zijn emotionele ervaringen. Bijzonder is ook de invloed die klassieke muziek in thema's en vormen heeft op zijn artistieke activiteiten. Zijn werk heeft een sterk 'getuigend' karakter. Hij draagt dit ook over in een lespraktijk aan amateurkunstenaars.
Lisha Nelissen verbleef jarenlang in het Zuid-Amerikaans Andesgebergte. De pre-Columbiaanse culturen hebben haar werk in allerlei vormen beïnvloed: de opvattingen over natuur in al de verschijningsvormen, man vrouw, zon, maan, dieren. Ze was ook jarenlang intensief bezig met tapdansen, in haar werk vind je dan ook een bijzondere band met ritme en beweging terug. Dat alles komt tot uiting in haar bronzen beelden, en haar sieraden.

De Kopermolen is van dinsdag tot en met zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

 

 

Het gehele jaarprogramma van 2010 stond in het teken van
muzikanten uit Vaals: in de Kopermolen concerteerden reeds de
Vaalsenaar Bert Flas en zijn slagwerkklas uit Düsseldorf, in Lino
en Lasse Lemmer en Joël Helmer was aanstormend talent te horen,
Roger Braun en Eleonore Leoncini gaven een recital.
Ongetwijfeld is de nu komende grote tentoonstelling Vaalser
Musici een centrale blikvanger in dit hele project. Op 27 grote
panelen wordt met beeld en tekst aandacht besteed aan de muzikale
kunstenaars uit Vaals, daaronder zijn geweldenaren als
John Bröcheler en Leo Ketelaars. In het middelpunt staan Vaalser
muzikale families als Prange, Bröcheler, Jussen, Neumann. Maar
ook andere musici uit heden en verleden passeren de revue. Zo
is er onder velen aandacht voor muzikale gezelschappen als Het
Zingende Zuiden, St. Jozefkoor en de beide Cecilia's
De expositie wordt begeleid door een uitgebreide brochure met
teksten en foto's; in het kader van dit thema worden vier CD's en
een DVD uitgebracht met nog nooit verschenen geluid- en beeldopnames.
Gedurende de looptijd van de expositie worden op een
groot scherm een reeks van meest onbekende videoprogramma's
vertoond.


Opening: zondag, 14 november, 1500 u. - 1900 u. Open Huis
De expositie loopt tot en met 10 Januari.

Nog verder terug in de tijd? Klik hier