Bestuur en medewerkers

Voorzitter
Maria van der Hoeven
Vice voorzitter Marie-Josť van den Beuken
Secretaris
Jo Zinken
Penningmeester
Maartje Schut
Public relations Bert Meijer
Kunstmarkt Wino Winkens
Beheer gebouw Ton Ooms

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten. De vrijwilligers ontvangen een kleine onkostenvergoeding.