Stichting De Kopermolen     ANBI - informatie

Stichting De Kopermolen Vaals wil kunst en cultuur toegankelijk maken
voor een breed publiek in de gemeente Vaals, Zuid Limburg en de omringende
Euregio door het organiseren van concerten en tentoonstellingen.
Jaarlijks vindt in het derde weekend van juli de grote tweedaagse Internationale
Kunstmarkt Vaals plaats.

Kunst und Kultur einem möglichst breiten Publikum in Vaals und der
Euregio zugänglich machen: das ist das Ziel der Kopermolen.
Die Stiftung organisiert Konzerte, Ausstellungen und,
jeweils im dritten Juliwochenende, den zweitägigen
Internationalen Kunstmarkt Vaals.

De Kopermolen, voormalige Lutherse kerk op het von Clermontplein
is een bouwkundig juweel uit 1735 met barokke binnenversieringen
in hout en stuc. Bijzonder is de achthoekige binnenarchitectuur. Een
intieme locatie met prachtige akoestiek. Het gebouw is uitgerust met
moderne voorzieningen.
De gemeente Vaals houdt er als eigenaar feestelijke ontvangsten.
De Kopermolen is ook aangewezen als trouwlocatie


Die ehemalige lutherische Kirche aus 1735 ist ein bauliches Juwel.
Sie zeichnet sich durch ihre barocke Innenausstattung mit Holz- und
Stuckverzierung, ihre achteckige Form mit umlaufender Galerie, ihre
historische Hilgers-Orgel und ihre gute Akustik aus. Als Eigentum
der Gemeinde Vaals bietet sie einen begehrten Rahmen
für Hochzeiten.

 

De Stichting organiseert zes weken durende exposities van kunstenaars
uit de regio. Geëxposeerd worden schilderijen, sculpturen,
kunstobjecten van allerlei aard, sieraden, glaskunst, fotografie, enzovoort.
Er is een speciaal ingerichte bovengalerij met o.a. vitrines.
Tijdens de vernissage is er passende live-muziek. De kunst op de
exposities is steeds ook te koop.

Die Ausstellungen euregionaler Künstler in der Kopermolen umfassen Malerei, Fotografie, Skulptur, Glaskunst, Schmuck
und Kunstobjekte verschiedener Art. Die obere Galerie ist
zu diesem Zweck mit Vitrinen eingerichtet. Die Vernissagen
werden mit passenden musikalischen Darbietungen umrahmt;
Kunstwerke können erworben werden.

Vanwege de uitzonderlijke akoestiek is het gebouw buitengewoon
geschikt voor de uitvoering van kamermuziek uit allerlei perioden
en stijlen, van Renaissance tot Jazz. Een jaarprogramma is
beschikbaar. De Kopermolen kan op aanvraag ook gebruikt worden
voor culturele manifestaties door anderen. Er is plaats voor
maximaal 140 bezoekers.

In der besonders angenehmen Akustik bietet die Kopermolen
eine Serie von jährlich rund zehn Kammerkonzerten.
Sie umfassen Vokal- und Instrumentalmusik
verschiedener Stilperioden von Renaissance bis Jazz.
Der Saal mit bis zu 140 Stühlen kann auch für eigene
Konzerte gemietet werden.

Het orgel is een eenklaviers barokinstrument met kistpedaal,
door Johann Baptist Hilgers gebouwd en opgeleverd in 1765.
Het heeft een praestant- en fluitenkoor, aangevuld door tongwerken
en mixturen. De gemeenteraad heeft in 2008 besloten tot
algehele restauratie in historische staat. Een orgelfonds ter ondersteuning
van de exploitatie van concerten is in voorbereiding.

Die einmanualige Barockorgel aus 1765 stammt von
Johann Baptist Hilgers. Sie besitzt neben Praestant- und
Flötenstimmen Zungenregister und Mixtur.
Zur anstehenden vollständigen Restaurierung wird ein
Orgelfonds eingerichtet.

De maand juli geldt in Vaals als de kunstmaand bij uitstek. Uiteraard
met een belangrijke tentoonstelling, vier muziekmanifestaties,
waaronder een opera- en musicalconcert en een cabaretvoorstelling.
In die maand zijn ook de culinaire kunstwandeling en in het derde
weekend de nog steeds in belangrijkheid toenemende 2-daagse
Internationale Kunstmarkt Vaals met 125 stands. Gestreefd wordt
naar een Montmartre-sfeer met portrettekenaars, speciale horecagelegenheid,
kindertheatervoorstellingen en live muziek. Er komen tussen de 8 en 10 duizend
bezoekers. Voor kunstenaars die met een stand willen deelnemen
zijn er aanmeldingsformulieren op de website van de Stichting.

Juli ist in Vaals Kunstmonat. Neben einer Ausstellung und
einer kulinarische Kunstwanderung finden vier Konzerte
statt, u.a. ein Opern- und ein Kabarettabend. Im dritten
Juliwochenende findet der zweitägige Internationale
Kunstmarkt Vaals statt. Mit 125 Ständen, Porträtzeichnern,
Kindertheater und live Musik zieht er jährlich acht- bis zehntausend
Besucher an (Anmeldung für Aussteller über die Webseite).
Die Ausstellungen euregionaler Künstler in der Kopermolen
umfassen Malerei, Fotografie, Skulptur, Glaskunst, Schmuck
und Kunstobjekte verschiedener Art. Die obere Galerie ist
zu diesem Zweck mit Vitrinen eingerichtet. Die Vernissagen
werden mit passenden musikalischen Darbietungen umrahmt;
Kunstwerke können erworben werden.

Vrienden van de Kopermolen

... worden regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten.
... hebben vrij bezoek van het gebouw en exposities op data en tijden van openstelling.
... ontvangen uitnodigingen voor vernissages.
... krijgen korting op de entree van een door de Kopermolen georganiseerd concert.

Voor € 25,- per jaar kunt u lid worden met alle bovenvermelde voordelen.
Voor € 40,- per jaar kunt u samen met uw partner lid worden.
Voor € 100,- bent u met 2 personen lid. Geniet u van alle bovenvermelde voordelen en bovendien
ontvangt u een uitnodiging voor 2 personen voor een “aangekleed concert”.
Zie bijgevoegde aanmeldingskaart. Opsturen of inleveren bij de balie van de
Kopermolen en overmaken van het door u vast te stellen bedrag, minimaal € 25,-, op bankrekening
NL RABO 0152 5250 41 t.n.v. Stichting de Kopermolen o.v.v. uw naam en “nieuw lid”.
Uitsluitend informatie ontvangen kan ook, maar wel alleen per e-mail.

Freunde und Förderer der Kopermolen


...empfangen regelmäßig Information zu den Veranstaltungen und Vernissagen
...genießen freien Eintritt zu den Ausstellungen ...erhalten ermäßigte Preise bei den Aufführungen
der Konzertserie
Für € 25 pro Jahr können Sie Freund der Kopermolen werden
Für € 40 können Sie mit Partner/-in Mitglied werden
Für € 100 erhalten Sie für zwei Personen neben der Mitgliedschaft eine Einladung zu einem
Sponsorenkonzert.
Anmeldungsformulare können per Post oder persönlich in der Kopermolen abgegeben werden.
Überweisungen auf Konto NL51 RABO 0152 5250 41, BIC/Swift RABONL2U, Stichting de Kopermolen, Verwendungszweck Neues
Mitglied. Wollen Sie nur auf dem Laufenden gehalten werden? Wir schicken Ihnen gerne unsere Informationen
per e-mail.

ANBI-informatie

Statuten Kopermolen

Jaarverslag concerten 2015

Jaarverslag exposities 2015

Financieel jaarverslag 2015

Samenvattende beschouwingen

Verslag 2015 algemeen

Stichting De Kopermolen doelstelling

Stichting De Kopermolen Vaals wil kunst en cultuur toegankelijk maken
voor een breed publiek in de gemeente Vaals, Zuid Limburg en de omringende
Euregio door het organiseren van concerten en tentoonstellingen.
Jaarlijks vindt in het derde weekend van juli de grote tweedaagse Internationale
Kunstmarkt Vaals plaats.

De Stichting heeft een 7-hoofdig bestuur en wordt ondersteund door referenten voor muziek en beeldende kunst, deskundigen die leiding geven aan  bijhorende resonans-groepen. Er zijn tevens commissies voor PR en het gebouw. Tevens zijn er medewerkers voor de receptie en de horecavoorzieningen. Het team bestaat in totaal uit 32 personen. Speciale medewerking verleent een vormgever en een accountant.

De Kopermolen, voormalige Lutherse kerk op het von Clermontplein
is een bouwkundig juweel uit 1735 met barokke binnenversieringen
in hout en stuc. Bijzonder is de achthoekige binnenarchitectuur. Een
intieme locatie met prachtige akoestiek. Het gebouw is uitgerust met
moderne voorzieningen. De Kopermolen is ook aangewezen als trouwlocatie.

De Stichting organiseert zes weken durende exposities van kunstenaars
uit de regio. GeŽxposeerd worden schilderijen, sculpturen,
kunstobjecten van allerlei aard, sieraden, glaskunst, fotografie, enzovoort.
Er is een speciaal ingerichte bovengalerij met o.a. vitrines.
De kunst op exposities is doorgaans ook te koop.

Vanwege de uitzonderlijke akoestiek is het gebouw buitengewoon
geschikt voor de uitvoering van kamermuziek uit allerlei perioden
en stijlen, van Renaissance tot Jazz. Een jaarprogramma is
beschikbaar. De Kopermolen kan op aanvraag ook gebruikt worden
voor culturele manifestaties door anderen. Er is plaats voor
maximaal 140 bezoekers.

Het orgel is een eenklaviers barokinstrument met kistpedaal,
door Johann Baptist Hilgers gebouwd en opgeleverd in 1765.
Het heeft een praestant- en fluitenkoor, aangevuld door tongwerken
en mixturen. Het orgel is in 2010 in historische staat gerestaureerd.

Het resultaat is van een uitzonderlijke klankschoonheid. Naast uitvoeringen

in het reguliere jaarprogramma is er in de maanden april t/m oktober tweemaandelijks een orgelconcert aansluitend aan de in Vaals druk bezochte weekmarkt.

De maand juli geldt in Vaals als de kunstmaand bij uitstek. Uiteraard
met een belangrijke tentoonstelling, vier muziekmanifestaties,
waaronder een opera- en musicalconcert en een cabaretvoorstelling.
In die maand zijn ook de culinaire kunstwandeling en in het derde
weekend de nog steeds in belangrijkheid toenemende 2-daagse
Internationale Kunstmarkt Vaals met 100 stands. Gestreefd wordt
naar een Montmartre-sfeer met portrettekenaars, speciale horecagelegenheid,
en live muziek. Er komen tussen de 8 en 10 duizend bezoekers.

Voor kunstenaars die met een stand willen deelnemen
zijn er aanmeldingsformulieren op de website van de Stichting.

Vrienden van de Kopermolen

... worden regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten.
... hebben vrij bezoek van het gebouw en exposities op data en tijden van openstelling.
... ontvangen uitnodigingen voor vernissages.
... geven een financiŽle bijdrage zodat de Stichting de Kopermolen haar doel kan bereiken

Uit de statuten

1. De stichting heeft ten doel:
a. het bijdragen tot het behoud, het openbaar maken en overdragen van het
cultuur en deze toegankelijk te maken voor een breed publiek;
b. met het oog op het openbaar belang, het openbaar toegankelijk houden
van het historisch monument, het voormalig Luthers Evangelisch
kerkgebouw, genaamd de Kopermolen, waarbij de nadruk ligt op het
behoud van de authenticiteit van de architectuur en de inrichting;
c. het overdragen van de ontwikkelingen binnen de beeldende kunsten door
het exposeren van de verscheidenheid in disciplines, waarbij een hoge
mate van toegankelijkheid wordt nagestreefd;
d. het overdragen van de historische en nieuwe ontwikkelingen binnen de
toonkunsten door middel van muziekuitvoeringen;
e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
f. de stichting heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk.