Stichting De Kopermolen doelstelling

Stichting De Kopermolen Vaals wil kunst en cultuur toegankelijk maken voor een breed publiek in de gemeente Vaals, Zuid Limburg en de omringende Euregio door het organiseren van concerten en tentoonstellingen. Jaarlijks vindt in het derde weekend van juli de grote tweedaagse Internationale Kunstmarkt Vaals plaats.

De Stichting heeft een 7-hoofdig bestuur en wordt ondersteund door referenten voor muziek en beeldende kunst, deskundigen die leiding geven aan  bijhorende resonans-groepen. Er zijn tevens commissies voor PR en het gebouw. Tevens zijn er medewerkers voor de receptie en de horecavoorzieningen. Het team bestaat in totaal uit 32 personen. Speciale medewerking verleent een vormgever en een accountant.

De Kopermolen, voormalige Lutherse kerk op het von Clermontplein is een bouwkundig juweel uit 1735 met barokke binnenversieringen in hout en stuc. Bijzonder is de achthoekige binnenarchitectuur. Een intieme locatie met prachtige akoestiek. Het gebouw is uitgerust met moderne voorzieningen. De Kopermolen is ook aangewezen als trouwlocatie.

De Stichting heeft ten doel

  1. het bijdragen tot het behoud, het openbaar maken en overdragen van het cultuur en deze toegankelijk te maken voor een breed publiek;
  2. met het oog op het openbaar belang, het openbaar toegankelijk houden van het historisch monument, het voormalig Luthers Evangelisch kerkgebouw, genaamd de Kopermolen, waarbij de nadruk ligt op het behoud van de authenticiteit van de architectuur en de inrichting;
  3. het overdragen van de ontwikkelingen binnen de beeldende kunsten door het exposeren van de verscheidenheid in disciplines, waarbij een hoge mate van toegankelijkheid wordt nagestreefd; 
  4. het overdragen van de historische en nieuwe ontwikkelingen binnen de toonkunsten door middel van muziekuitvoeringen;
  5. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
  6. de stichting heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk.

Online archief: