• Telefoon:
  • +31(0)43 30 64 668

Openingsuren: Donderdag-Zondag ( 13.00 - 17.00 uur)

bestuursleden de Kopermolen

VacantVoorzitter
Marie-José van den Beuken
Marie-José van den BeukenBestuurslid
Jo Zinken
Jo ZinkenArtistiek leider
Ton Ooms
Ton OomsZakelijk leider
Wino Winkens
Wino WinkensBestuurslid
Mireille Schreurs
Mireille SchreursPenningmeester
Mireille Prange
Mireille PrangeCommunicatie
Ria Kleijkers
Ria KleijkersSecretariaat en Vriendenwerving

Leden van het bestuur van de Stichting de Kopermolen ontvangen geen vergoeding voor geleverde diensten.

Telefoon: 0031 (0) 43 - 3064668
Email: info@dekopermolenvaals.nl