Kunstroute Weser-Göhl

De kunstroute Weser-Göhl is een participatie van Stichting de Kopermolen. Entree is vrij. Voor het actuele programma verwijzen wij u graag naar www.kunstroute-weser-goehl.eu/

2020_Kunstroute_Flyer_Weser_Geulle.pdf

Auf Zur Kunst

Voor mensen die graag naar beeldende kunst kijken, of het nu schilderijen, sculpturen, street-art of fotografie is en u wil er graag voor in beweging komen uw woonplaats verlaten en rondkijken in de regio bijvoorbeeld van Heinsberg tot Kronenburg of van Aken tot Euskirchen.

Dit is tevens een uitgelezen kans om de regio beter te leren kennen met uitstapjes naar Belgie en Nederland, voor mensen die zich interesseren voor cultuur historische gebouwen een echte aanrader.

Voor het actuele programma en routes verwijzen wij u graag naar de officiële website.

Talentontwikkeling

Zoals wellicht bekend geeft onze organisatie hoge prioriteit aan talentontwikkeling en -bevordering. Daartoe is een gevarieerd programma gerealiseerd, uiteenlopend van concerten door toptalenten zoals Youri Revich en Weying Chen, concerten door studenten van conservatoria, masterclasses en workshops. Dankzij de medewerking van diverse overheidsinstanties en fondsen zijn wij in staat om dit omvangrijk programma te realiseren.

Belangrijk onderdeel zijn de nieuw geïnitieerde speciale workshops voor kinderen en talenten. Er is een samenwerking tot stand gebracht tussen onze organisatie en 4ArtAlways Maastricht. Deze laatste instelling houdt zich bezig met de projecten voor Beeldende Kunst. Wij richten ons op muziek. Doel is om jaarlijks een diversiteit aan activiteiten en projecten te realiseren op onderhavige terreinen.

Actuele informatie