Expositie in de Kopermolen te Vaals

Groepsexpositie “ Dierenwereld “
Vernissage: 5-3-2017; 15.00 uur
Kopermolen, Clermontplein 11, Vaals


Kunstenaars: Erna Visser (Ootmarsum) – Helga van der Poel (Wijlre) en Joshua Pennings (Grave)

Erna Visser is afkomstig uit Ootmarsum en beschikt daar over zowel een atelier als een galerie. Zij heeft zich vanaf de 80´jaren gespecialiseerd in ontwerpen en vervaardigen van dierenfiguren (brons-sculpturen). Met name paarden zijn haar specialiteit en zij heeft gedurende de laatste jaren dan ook een veelvoud aan sculpturen vervaardigd. Ook in opdracht van eigenaren en berijders van beroemde paarden, zoals “Egano” van Jos Lansink en “Deister” van Paul Schockemöhle. Deze laatste sculptuur werd levensgroot gemaakt.

Meer info: www.ernavisser@home.nl

Helga van der Poel is oorspronkelijk afkomstig uit de Eifel (D), maar woont sinds 1988 in Wijlre. Zij is van jongs af aan geïnteresseerd geweest in de natuur (landschappen) en de dierenwereld. Zij werkt voornamelijk met olieverf en haar schilderijen zijn meestal realistisch en kleurrijk. Zij werkt in haar eigen atelier te Wijlre waar zij ook een kunstgalerie (“ in de schuur”) bestiert. Na haar opleiding als beeldhouwer aan de Kunstacademie te Genk heeft zij zich ook op het beeldhouwen toegelegd.

Meer info: www.helgavdpoel.nl

Joshua Pennings is afkomstig uit Grave (N-Brabant). Als moderne smid maakt hij metalen sculpturen. Krachtige dieren en fantasiefiguren zijn een belangrijk thema in zijn werk. Voortbeweging zoals vliegen en reizen vindt men geregeld terug in zijn werken. Hij laat zich inspireren door het metaal, maar meestal is het zijn fantasie waaruit de sculpturen ontstaan. In zijn smidse vormt hij het koude metaal tot warme sculpturen. Bizons stampen in het rond, vogels vliegen uit de hitte omhoog.

Meer info: www.joshpennings.com

Tentoonstelling: 5-3-2017 t/m 7-5-2017
Entree tentoonstelling en vernissage: vrij
Openingstijden: dagelijks van 11.00 uur tot 17.00 uur (maandag gesloten).Kunstausstellung „Tierwelten“

Vernissage: 05.03.2017, 15.00 Uhr

Kopermolen, v. Clermontplein 11, Vaals

 

Künstler: Erna Visser, Helga van der Poel, Joshua Pennings

Erna Visser aus Ootmarsum betreibt in ihrem Heimatort sowohl ein Atelier als auch eine Galerie. Seit den 80er Jahren hat sie sich auf das Entwerfen und Anfertigen von Tierfiguren spezialisiert. Besonders Pferde sind ihr Spezialgebiet und in den letzten Jahren sind eine große Anzahl an Pferdeskulpturen entstanden, auch im Auftrag von Besitzern und Reitern berühmter Pferde wie „Egano” von Jos Lansink und „Deister” von Paul Schockemöhle. Letzteres hat sie lebensgroß verewigt.
Weitere Informationen unter www.ernavisser@home.nl

Helga van der Poel stammt ursprünglich aus der Eifel, wohnt aber seit 1988 in Wijlre. Schon immer war sie von der Natur, insbesondere von Landschaften, und von der Tierwelt fasziniert. Sie arbeitet vornehmlich mit Ölfarben und ihre Bilder sind meist realistisch und farbenprächtig. Sie arbeitet in ihrem eigenen Atelier in Wijlre, wo sie auch eine Kunstgalerie („in de schuur“) betreibt. Nach ihrer Ausbildung als Bildhauerin an der Kunstakademie Gent widmet sie sich auch der Bildhauerei.
Weitere Informationen unter www.helgavdpoel.nl

Joshua Pennings stammt aus Grave (Nordbrabant). Als moderner Schmied stellt er Metallskulpturen her. Kraftvolle Tiere und Fantasiefiguren sind ein wichtiges Thema seiner Arbeit. Dabei spielen oft verschiedene Fortbewegungsarten wie Fliegen und Laufen eine wichtige Rolle. Inspiriert von dem Material Metall entstehen seine Skulpturen aus seiner Fantasie. In seiner Schmiede formt er aus dem kalten Metall „warme Lebewesen“. Bisons stampfen herum, Vögel fliegen aus der Hitze nach oben.
Weitere Informationen unter www.joshpennings.com

Ausstellung 5-3-2017 bis zum 7-5-2017
Der Eintritt zu Vernissage und Ausstellung ist frei.
Öffnungszeiten der Kopermolen: dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kunstexpositie in de Kopermolen
Vernissage: 14.05.2017: 15:00 u
Kopermolen, Clermontplein 11, Vaals


Thema: „der Einzelne in seinen Netzen“

Gerda Zuleger en Menges-SPELL presenteren met hun beeldenserie een artistieke uiteenzetting met fenomenen van excessieve mediale netwerken en de gevolgen daarvan voor het individu. De titel van de expositie signaleert onoverzichtelijke en ondoorzichtige verstrikking. De kunstwerken demonstreren de waarde van het individuele, op tolerantie gebaseerde communicatie. Achter de spuit-, slijp- en kleurenlijnen treedt de individuele artistieke eigenheid terug. Zij verzinken in het artistieke netwerk, zodat de toeschouwer niet meer herkennen kan wie of welke kunstenaar zijn voetafdruk heeft achtergelaten. Enkel de individuele signatuur van de kunstenaars is de rest van het overgebleven “ik”. Het kenmerkt de excessieve mediale communicatie, dat de individualiteit en ook de integriteit des “ik” in dit manipulerende massafenomeen verloren gaat en de hersenen degenereert.  

Tentoonstelling: 14.05.2017 – 09.07.2017

Entree tentoonstelling en vernissage: vrij
Openingstijden: dagelijks van 11.00 uur tot 17.00 uur (maandag gesloten).


Kunstausstellung Kopermolen
Vernissage: 14-05-2017, 15.00 Uhr
Kopermolen, v. Clermontplein 11, Vaals

Thema: „der Einzelne in seinen Netzen“

Gerda Zuleger und Menges-SPELL präsentieren mit ihrer Bilderserie eine künstlerische Auseinandersetzung mit den aktuellen Phänomen der exzessiven medialen Vernetzung und deren Folgen für den Einzelnen. Der Titel der Ausstellung signalisiert unüberschaubaren und undurchsichtigen Verstrickung. Die Werke demonstrieren die Bedeutung der individuellen, auf Toleranz ausgelegten Kommunikation. Hinter dem Wirrwarr der Spritz-, Schleif- und Farblinien tritt die individuelle künstlerische Eigenheit zurück. Sie versinken in der malerischen Vernetzung, so dass der Betrachter nicht mehr erkennen kann, welcher Künstler seinen künstlerischen "Fußabdruck" hinterlassen hat. Lediglich die individuelle Signatur der Künstler ist der Rest des verbliebenen "Selbst". Die Farbintensität der ausgestellten Bilder symbolisiert die heute geradezu "schwarmartige" Freude, an dem Phänomen der alles umspannenden Vernetzung teilnehmen zu können.

 

Ausstellung 14-05-2017 bis zum 09-07-2017
Der Eintritt zu Vernissage und Ausstellung ist frei.
Öffnungszeiten der Kopermolen: dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>