• Telefoon:
  • +31(0)43 30 64 668

Openingsuren: Dinsdag en Donderdag-Zondag ( 11.00 - 17.00 uur)

Expositie door Nic Heffels, lid van de Limburgse Kunstkring

Expositie
Datum: 17 maart 2019 10:00 - 5 mei 2019 22:00

Voor Nic Heffels (Limburgse Kunstkring) is schilderen een constante zoektocht. Een voortdurende verlegging van eigen grenzen, waarbij hij elke keer wordt genoodzaakt het pas verworvene weer los te laten en met de laatst opgedane ervaringen vervolgt hij het schilderkunstig pad. De natuur is zijn voornaamste inspiratiebron.

Het wekken van suggesties heeft voor Nic meer waarde dan het uitsluitend noteren van zijn waarnemingen. Het vertrekpunt ligt vast, de route is onvoorspelbaar en het eindpunt is een tussenstation, op weg naar het volgende.

In zijn werk komen thema’s regelmatig terug: vrijheid, vlucht, gebondenheid, openheid, loslaten, ruimte. Thema’s die nauw verbonden zijn met zijn belevingswereld. Zo ook zijn materiaalgebruik: soms laag over laag, waardoor kleuren fragiel worden, dan weer de uitgesproken helderheid van een pure kleur. Zij vormen samen met de lijnen in een landschap, de helderheid van mediterraan licht, de ontembare. Zijn werken vragen er vooral om beleefd te worden.

Expositie van 17 maart t/m 5 mei 2019.
Expositie en vernissage zijn vrij toegankelijk.
Openingstijden: april tot en met oktober op dinsdag en van donderdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Van november t/m maart van donderdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

 


 

Für Nic Heffels (Limburgse Kunstkring) ist die Malerei eine ständige Suche. Eine andauernde Verschiebung der Grenzen, bei der er jedes Mal gezwungen ist, das einmal Erworbene wieder los zu lassen und auf den zuletzt gemachten Erfahrungen einen neuen Weg in seiner Malerei zu gehen. Hauptinspirationsquelle ist die Natur.

Das Schaffen von Suggestionen ist für Nic wichtiger als das reine Festhalten seiner Beobachtungen. Der Ausgangspunkt steht fest, die Route ist unvorhersehbar und der Endpunkt ist eine Zwischenstation auf dem Weg zum Folgenden.

In seinem Werk kehren einige Themen regelmäßig wieder: Freiheit, Flucht, Verbundenheit, Offenheit, Loslassen, Raum. So verhält es sich auch mit seinem Materialverbrauch. Manchmal schichtet er Lage über Lage, dadurch werden die Farben fragil. Dann wieder schafft er eine Helligkeit durch den Einsatz der reinen Farbe. Sie geben zusammen mit den Linien einer Landschaft, die ungezähmte Helligkeit des mediterranen Lichtes wider.

Aussstellung  vom 17. März bis 5. Mai 2019.

Ausstellung und Vernissage: Eintritt frei 

Öffnungszeiten: April bis Oktober Dienstag und Donnerstag bis Sonntag von 11. 00 Uhr bis 17.00 Uhr. Von November bis März von Donnerstag bis Sonntag von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

 

Kopermolen Kalender

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Kunst kopen

Nagenoeg alle kunst, die in de kopermolen geëxposeerd wordt, kan gekocht worden. De Stichting de Kopermolen handelt bij het tot stand komen van de verkoop van een kunstwerk in opdracht van en voor de kunstenaar. De suppoosten van de Stichting de Kopermolen zullen u behulpzaam zijn om een overeenkomst in de bemiddeling van de verkoop van een kunstwerk op te stellen. Na afloop van de expositie kan het kunstwerk opgehaald worden. Alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd.