Slide Consort

Concert Trombonekwartet

Zondag 22 januari 2023

Aanvang 15.00 uur

Entree: € 12 | Vriendenticket: € 10

Trombone kwartet Slide Consert

Het trombonekwartet Slide Consort werd in 2012 opgericht door 4 Zuid-Limburgse beroepsmusici: Harry Ries, Dion Kowalski, Dominique Steins en Luc Scholtes. Gezamenlijke wortels liggen aan het Conservatorium Maastricht, waar Harry Ries lange tijd hoofdvakdocent trombone is geweest, en waar de andere drie leden van het kwartet gestudeerd hebben.  

Als het gaat om repertoirekeuze, wil Slide Consort zoveel mogelijk verschillende stijlperiodes en genres onder de aandacht van het publiek brengen. Zowel muziek van hedendaagse componisten, alsook werken uit de romantiek, de klassieke periode, de barok en de renaissance behoren tot het repertoire. Om deze muziek op een zo authentiek mogelijke manier te kunnen uitvoeren, speelt het kwartet regelmatig op instrumenten zoals deze gebruikelijk waren in de betreffende periode, zoals bijvoorbeeld de baroktrombone. 

Harrie Ries is naast zijn docentschap aan de conservatoria van Maastricht, Aachen, Köln en Düsseldorf met name bekend als voormalig solo-trombonist van onder meer het WDR Sinfonieorchester Köln en het wereldberoemde koperensemble German Brass. Tegenwoordig wijdt hij zijn tijd en energie voornamelijk aan projecten in de oude muziek, waarvoor hij nog steeds heel Europa doorkruist. 
Dion Kowalski en Dominique Steins zijn in het dagelijks leven allebei als trombonist werkzaam bij de Fanfare Bereden Wapens, een professioneel fanfareorkest dat deel uitmaakt van de Koninklijke Landmacht. 
Luc Scholtes is als freelance trombonist werkzaam bij beroepsorkesten in Nederland, België en Duitsland en maakt sinds 2017 deel uit van het Orchester der Bayreuther Festspiele. 

Tijdens het optreden in de Kopermolen mag Slide Consort zich verheugen over een gastoptreden van organist Tjeu Zeijen. 
Tjeu Zeijen, geb. 1950, studeerde piano bij Jo Dusseldorp en orgel bij Jean Wolfs aan het Maastrichts Conservatorium. In 1979 behaalde hij de Prix d’Excellence voor orgel en in 1990 het diploma Dispokinesiotherapie en Dispokinesiopaedie bij Onne van de Klashorst in Oberhausen. Hij concerteerde in een twintigtal landen van Europa en verleende medewerking  aan de realisatie van verschillende CD’s. Als docent Dispokinesiotherapie gaf hij cursussen aan de Musikhochschulen in Berlijn, Stuttgart, Rottenburg, en de Conservatoria van Rotterdam en Maastricht.

Trombone kwartet Slide Consert

Das Posaunenquartett Slide Consort wurde 2012 von vier südlimburgischen Berufsmusikern gegründet: Harry Ries, Dion Kowalski, Dominique Steins und Luc Scholtes. Gemeinsame Wurzeln liegen am Konservatorium Maastricht, wo Harry Ries lange Zeit Hauptfachlehrer für Posaune war und wo die anderen drei Mitglieder des Quartetts studiert haben. Konzertreihen führten Slide Consort insbesondere nach Deutschland, wo das Quartett unter anderem alljährlich zwischen Weihnachten und Neujahr in der Region Oberfranken eine traditionelle Konzertreihe gibt.

Neben seiner Lehrtätigkeit an den Musikhochschulen von Maastricht, Aachen, Köln und Düsseldorf ist Harry Ries vor allem als ehemaliger Soloposaunist unter anderem des WDR Sinfonieorchesters Köln und des weltberühmten Blechbläserensembles German Brass bekannt. Heute widmet er seine Zeit und Energie hauptsächlich Projekten der Alten Musik, für die er durch ganz Europa reist.

Dion Kowalski und Dominique Steins arbeiten beide als Posaunisten bei der Fanfare Bereden Wapens, einem professionellen Fanfarenorchester, das Teil der Königlichen Niederländischen Armee ist.
Luc Scholtes arbeitet als freischaffender Posaunist mit professionellen Orchestern in den Niederlanden, Belgien und Deutschland und ist seit 2017 Mitglied des Orchesters der Bayreuther Festspiele.

Bei der Auswahl des Repertoires möchte Slide Consort dem Publikum möglichst viele verschiedene Stilepochen und Genres präsentieren. Musik zeitgenössischer Komponisten sowie Werke aus Romantik, Klassik, Barock und Renaissance gehören zum Repertoire. Um diese Musik möglichst authentisch aufführen zu können, spielt das Quartett auch Instrumente, die in der jeweiligen Zeit üblich waren, wie zum Beispiel die Barockposaune.

Word vriend van
de kopermolen

Als eerste op de hoogte en extra voordeel vanaf € 30,- per jaar

Vrienden van de Kopermolen

Inschrijven voor
de nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws en het programma 1x per maand in je mailbox

De Kopermolen
Cittaslow

Vaals is een Cittaslow gemeente. De Kopermolen is één van de Cittaslow Genoten.

Cittaslow wandeling Historische grond met Wino Winkens